Uit een Europese studie (het PISA-onderzoek) is gebleken dat de Vlaamse jeugd wel goed maar niet graag leest. In reacties in de pers wordt regelmatig verwezen naar het boekenaanbod op school, dat volgens verschillende bronnen verouderd is. Boek.be vroeg aan de Universiteit Antwerpen om dit dieper te onderzoeken. Jolien Hoekx, studente cultuurmanagement, realiseerde dit onderzoek.

De onderzoekster onderzocht de klasbib in het derde leerjaar van een representatieve groep van 33 scholen. Ze constateerde dat de gemiddelde klasbibliotheek uit 205 boeken bestaat. Slechts 8% van het aanbod zijn boeken jonger dan 5 jaar (en dus gepubliceerd na 2005). 13% van de boeken zijn ouder dan 20 jaar (en dus van voor 1991). De gemiddelde klasbibliotheek is dus niet erg actueel.

Opvallend is dat slechts 20% van de scholen jaarlijks een budget vastlegt voor de klasbibliotheek, dat varieert tussen de 20 en de 100 euro per jaar. Desondanks is 45% wel in staat is om de klasbibliotheek jaarlijks aan te vullen.

De scholen die geen klas- of schoolbibliotheek hebben, geven als reden op dat ze nauw samenwerken met de plaatselijke Openbare Bibliotheek.

(Bron: persbericht)

Frank Hellemans
Uit een Europese studie (het PISA-onderzoek) is gebleken dat de Vlaamse jeugd wel goed maar niet graag leest. In reacties in de pers wordt regelmatig verwezen naar het boekenaanbod op school, dat volgens verschillende bronnen verouderd is. Boek.be vroeg aan de Universiteit Antwerpen om dit dieper te onderzoeken. Jolien Hoekx, studente cultuurmanagement, realiseerde dit onderzoek.De onderzoekster onderzocht de klasbib in het derde leerjaar van een representatieve groep van 33 scholen. Ze constateerde dat de gemiddelde klasbibliotheek uit 205 boeken bestaat. Slechts 8% van het aanbod zijn boeken jonger dan 5 jaar (en dus gepubliceerd na 2005). 13% van de boeken zijn ouder dan 20 jaar (en dus van voor 1991). De gemiddelde klasbibliotheek is dus niet erg actueel. Opvallend is dat slechts 20% van de scholen jaarlijks een budget vastlegt voor de klasbibliotheek, dat varieert tussen de 20 en de 100 euro per jaar. Desondanks is 45% wel in staat is om de klasbibliotheek jaarlijks aan te vullen. De scholen die geen klas- of schoolbibliotheek hebben, geven als reden op dat ze nauw samenwerken met de plaatselijke Openbare Bibliotheek. (Bron: persbericht)Frank Hellemans