Op een moment dat in Vlaanderen de bibliotheekplicht vanaf 2016 wordt afgeschaft, maakte de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker bekend dat zij samen met haar ambtsgenoot van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher de komende drie jaar 50 miljoen euro pompt in leesbevordering en het bestrijden van laaggeletterdheid.

Deze gecoördineerde actie is duidelijk bedoeld om zoveel mogelijk Nederlanders al van in hun jonge jaren taalvaardig te maken zodat hun kansen op integratie in de Nederlandse samenleving en hun zoektocht naar werk kunnen worden geoptimaliseerd. "We moeten de estafette stoppen, waarbij laaggeletterde generaties binnen gezinnen elkaar het stokje blijven doorgeven en er groepen mensen zijn in de samenleving die niet mee kunnen doen", aldus beide ministers op de betaalsite van 'Boekblad'.

Taal leer je lokaal

Nederland mikt daarvoor op een tweesporenbeleid. Enerzijds is daar de actie 'Tel mee met Taal' die tegen 2018 1 miljoen kinderen moet bereiken om hun taalvaardigheid en leesplezier te stimuleren en te verbeteren. Opvallend daarbij is het motto: 'Taal leer je lokaal'. Daarmee worden niet alleen de lokale basisscholen ingeschakeld maar ook expliciet de lokale bibliotheken gemobiliseerd. En laat die nu net de dupe dreigen te worden van de afschaffing van de bibliotheekplicht in Vlaanderen.

Leesplezier stimuleren

Anderzijds is er ook nog het actieplan 'Kunst van Lezen' waarbij de Nederlandse Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek de leesvaardigheid en het leesplezier via allerlei initiatieven willen aanmoedigen.

Frank Hellemans

Op een moment dat in Vlaanderen de bibliotheekplicht vanaf 2016 wordt afgeschaft, maakte de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker bekend dat zij samen met haar ambtsgenoot van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher de komende drie jaar 50 miljoen euro pompt in leesbevordering en het bestrijden van laaggeletterdheid.Deze gecoördineerde actie is duidelijk bedoeld om zoveel mogelijk Nederlanders al van in hun jonge jaren taalvaardig te maken zodat hun kansen op integratie in de Nederlandse samenleving en hun zoektocht naar werk kunnen worden geoptimaliseerd. "We moeten de estafette stoppen, waarbij laaggeletterde generaties binnen gezinnen elkaar het stokje blijven doorgeven en er groepen mensen zijn in de samenleving die niet mee kunnen doen", aldus beide ministers op de betaalsite van 'Boekblad'.Taal leer je lokaalNederland mikt daarvoor op een tweesporenbeleid. Enerzijds is daar de actie 'Tel mee met Taal' die tegen 2018 1 miljoen kinderen moet bereiken om hun taalvaardigheid en leesplezier te stimuleren en te verbeteren. Opvallend daarbij is het motto: 'Taal leer je lokaal'. Daarmee worden niet alleen de lokale basisscholen ingeschakeld maar ook expliciet de lokale bibliotheken gemobiliseerd. En laat die nu net de dupe dreigen te worden van de afschaffing van de bibliotheekplicht in Vlaanderen.Leesplezier stimulerenAnderzijds is er ook nog het actieplan 'Kunst van Lezen' waarbij de Nederlandse Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek de leesvaardigheid en het leesplezier via allerlei initiatieven willen aanmoedigen.Frank Hellemans