Gemeenten zijn vanaf volgend jaar niet langer verplicht om een lokale bibliotheek in te richten. De Vlaamse regering geeft hen meer autonomie om hun middelen vrij te besteden. Gezien de budgettair moeilijke tijden zouden lokale besturen kunnen beslissen om hun bibliotheek te sluiten.

Voorzitter Luc Martens van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) verwacht dat echter allerminst. Volgens hem zijn "bibliotheken en het cultuurgebeuren" zo diepgeworteld in onze samenleving, dat het "politiek niet eens mogelijk zou zijn" om ze af te schaffen, zegt hij op Radio 1.

Belang van bibliotheken

"Minstens één op de vijf is er lid van, zoiets kan je niet zomaar in de verdomhoek plaatsen." Bovendien springen de lokale besturen ook "niet op zo een gemakzuchtige manier om" met hun financiën, aldus nog Martens. Ze beseffen het belang en de meerwaarde van bibliotheken en cultuur volgens hem maar al te goed. Al zou meer samenwerking, bijvoorbeeld in regionale netwerken van bibliotheken, wel kunnen helpen om de krimpende budgetten op te vangen. "Niet elke bibliotheek hoeft hetzelfde of een identieke inspanning te doen", opperde Martens nog.

Alles samen draagt de Vlaamse overheid 130 miljoen euro over aan de gemeenten. Zo'n 84 miljoen daarvan is bedoeld voor culturele bestemmingen, zoals de cultuurcentra en de bibliotheken. Maar dat hoeft in de toekomst niet zo te blijven: de gemeenten kunnen voortaan zelf beslissen waaraan ze het geld besteden. De Vlaamse overheid neemt zich wel voor om opvallende verschuivingen in de bestedingen te monitoren.

De bibliotheken zelf maken zich zorgen over de nieuwe regeling.

(Belga/RR/TE)

Gemeenten zijn vanaf volgend jaar niet langer verplicht om een lokale bibliotheek in te richten. De Vlaamse regering geeft hen meer autonomie om hun middelen vrij te besteden. Gezien de budgettair moeilijke tijden zouden lokale besturen kunnen beslissen om hun bibliotheek te sluiten. Voorzitter Luc Martens van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) verwacht dat echter allerminst. Volgens hem zijn "bibliotheken en het cultuurgebeuren" zo diepgeworteld in onze samenleving, dat het "politiek niet eens mogelijk zou zijn" om ze af te schaffen, zegt hij op Radio 1. "Minstens één op de vijf is er lid van, zoiets kan je niet zomaar in de verdomhoek plaatsen." Bovendien springen de lokale besturen ook "niet op zo een gemakzuchtige manier om" met hun financiën, aldus nog Martens. Ze beseffen het belang en de meerwaarde van bibliotheken en cultuur volgens hem maar al te goed. Al zou meer samenwerking, bijvoorbeeld in regionale netwerken van bibliotheken, wel kunnen helpen om de krimpende budgetten op te vangen. "Niet elke bibliotheek hoeft hetzelfde of een identieke inspanning te doen", opperde Martens nog. Alles samen draagt de Vlaamse overheid 130 miljoen euro over aan de gemeenten. Zo'n 84 miljoen daarvan is bedoeld voor culturele bestemmingen, zoals de cultuurcentra en de bibliotheken. Maar dat hoeft in de toekomst niet zo te blijven: de gemeenten kunnen voortaan zelf beslissen waaraan ze het geld besteden. De Vlaamse overheid neemt zich wel voor om opvallende verschuivingen in de bestedingen te monitoren. De bibliotheken zelf maken zich zorgen over de nieuwe regeling.(Belga/RR/TE)