Meer boekentips voor deze zomer vindt u op knack.be/boekentips.

Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer, 2019)

Ilja Leonard Pfeijffer beschrijft Europa als het oude continent waar zo veel verleden is dat er geen plaats is voor de toekomst. Het verleden wordt bovendien volop geëxploiteerd in de vorm van buitensporig toerisme. Dat maakt uiteindelijk de mooiste plekken van Europa onleefbaar. Europese identiteit, nostalgie naar hoe het vroeger was, koppelt hij op een boeiende manier aan de reconstructie van een passionele liefdesgeschiedenis. Een aanrader in deze vakantieperiode, waarin veel mensen tijdelijk in toerist veranderen.

GF
© GF

Waar kunnen we landen? Politieke Oriëntatie in het Nieuwe Klimaatregime (Bruno Latour, 2018)

Een echte eyeopener. Bruno Latour beschrijft op treffende wijze het samenvallen van de problemen rond klimaat, de toenemende ongelijkheid en de vluchtelingenstromen. En hoe grote bedrijven en de rijke elite de problemen doorzien, maar toch willens en wetens weigeren om actie te ondernemen in het algemeen belang. En hij eindigt met een pleidooi om Europeaan te zijn. Zeker een boekje dat ons toelaat de politieke actualiteit beter te situeren.

GF
© GF

Donut-economie (Kate Raworth, 2018)

In haar boek stelt de Britse econome een omkering van ons economisch denken voor, waarbij de natuur niet langer een blinde vlek van het systeem is maar er samen met de mens de kern van is. Zij geeft op een zeer bevattelijke wijze een antwoord op hoe de ecologische en sociale crisis kan aangepakt worden en pleit daarbij voor een circulaire economie die de ecologische grenzen respecteert en tegelijk gebaseerd is op fundamentele sociale rechten. Een boeiend antwoord in tijden van gele hesjes en klimaatbetogingen.

GF
© GF
Ilja Leonard Pfeijffer beschrijft Europa als het oude continent waar zo veel verleden is dat er geen plaats is voor de toekomst. Het verleden wordt bovendien volop geëxploiteerd in de vorm van buitensporig toerisme. Dat maakt uiteindelijk de mooiste plekken van Europa onleefbaar. Europese identiteit, nostalgie naar hoe het vroeger was, koppelt hij op een boeiende manier aan de reconstructie van een passionele liefdesgeschiedenis. Een aanrader in deze vakantieperiode, waarin veel mensen tijdelijk in toerist veranderen. Een echte eyeopener. Bruno Latour beschrijft op treffende wijze het samenvallen van de problemen rond klimaat, de toenemende ongelijkheid en de vluchtelingenstromen. En hoe grote bedrijven en de rijke elite de problemen doorzien, maar toch willens en wetens weigeren om actie te ondernemen in het algemeen belang. En hij eindigt met een pleidooi om Europeaan te zijn. Zeker een boekje dat ons toelaat de politieke actualiteit beter te situeren.In haar boek stelt de Britse econome een omkering van ons economisch denken voor, waarbij de natuur niet langer een blinde vlek van het systeem is maar er samen met de mens de kern van is. Zij geeft op een zeer bevattelijke wijze een antwoord op hoe de ecologische en sociale crisis kan aangepakt worden en pleit daarbij voor een circulaire economie die de ecologische grenzen respecteert en tegelijk gebaseerd is op fundamentele sociale rechten. Een boeiend antwoord in tijden van gele hesjes en klimaatbetogingen.