De drie boekentips van Vera Dua: ‘Een boeiend antwoord op gele hesjes en klimaatbetogingen’

Vera Dua
Simon Demeulemeester & Ewald Pironet

We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom tippen 30 bevoorrechte waarnemers 3 boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Vera Dua, voorzitter Bond Beter Leefmilieu.

Meer boekentips voor deze zomer vindt u op knack.be/boekentips.

Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer, 2019)

Ilja Leonard Pfeijffer beschrijft Europa als het oude continent waar zo veel verleden is dat er geen plaats is voor de toekomst. Het verleden wordt bovendien volop geëxploiteerd in de vorm van buitensporig toerisme. Dat maakt uiteindelijk de mooiste plekken van Europa onleefbaar. Europese identiteit, nostalgie naar hoe het vroeger was, koppelt hij op een boeiende manier aan de reconstructie van een passionele liefdesgeschiedenis. Een aanrader in deze vakantieperiode, waarin veel mensen tijdelijk in toerist veranderen.

De drie boekentips van Vera Dua: 'Een boeiend antwoord op gele hesjes en klimaatbetogingen'
© GF

Waar kunnen we landen? Politieke Oriëntatie in het Nieuwe Klimaatregime (Bruno Latour, 2018)

Een echte eyeopener. Bruno Latour beschrijft op treffende wijze het samenvallen van de problemen rond klimaat, de toenemende ongelijkheid en de vluchtelingenstromen. En hoe grote bedrijven en de rijke elite de problemen doorzien, maar toch willens en wetens weigeren om actie te ondernemen in het algemeen belang. En hij eindigt met een pleidooi om Europeaan te zijn. Zeker een boekje dat ons toelaat de politieke actualiteit beter te situeren.

De drie boekentips van Vera Dua: 'Een boeiend antwoord op gele hesjes en klimaatbetogingen'
© GF

Donut-economie (Kate Raworth, 2018)

In haar boek stelt de Britse econome een omkering van ons economisch denken voor, waarbij de natuur niet langer een blinde vlek van het systeem is maar er samen met de mens de kern van is. Zij geeft op een zeer bevattelijke wijze een antwoord op hoe de ecologische en sociale crisis kan aangepakt worden en pleit daarbij voor een circulaire economie die de ecologische grenzen respecteert en tegelijk gebaseerd is op fundamentele sociale rechten. Een boeiend antwoord in tijden van gele hesjes en klimaatbetogingen.

De drie boekentips van Vera Dua: 'Een boeiend antwoord op gele hesjes en klimaatbetogingen'
© GF

Partner Content