Ben Weyts: ‘Vlaanderen moet niet wachten op de rest van de wereld’

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) voor De Lijn-bus © BELGA
Wided Bouchrika
Wided Bouchrika Freelancejournaliste

Het Oosterweeldossier werd even gelaten voor wat het is, maar mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) werd ondervraagd over mobiele trajectcontroles en het mogelijk afschaffen van belbussen. Zijn ingesteldheid wijzigt echter niet: ‘We moeten niet wachten op de rest van de wereld, we mogen ambitieus zijn.’ Jo Vandeurzen (CD&V) verzekert bezorgde burgers dan weer dat er niet noodzakelijk een verhoogde dagprijs in rusthuizen komt.

Waar minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een week geleden nog op de rooster gelegd werd over het Oosterweeldossier, kreeg hij in het Vlaams Parlement nu vragen voorgeschoteld over zijn plannen voor mobiele trajectcontroles en het mogelijk afschaffen van belbussen.

‘Vlaanderen staat voor op Nederland’

Weyts wil ‘niet wachten tot de rest van de wereld klaar is’. De minister wil met de invoering van mobiele trajectcontroles ‘het voortouw nemen in het voordeel van verkeersveiligheid’. ‘We mogen ambitieus zijn’, vindt Weyts.

Ingrid Pira (Groen) en Renaat Landuyt (SP.A) vinden de plannen misschien net iets te ambitieus. ‘De trajectcontroles zijn zeer efficiënt’, meent Pira. ‘Maar waarom komt u plots met het idee van mobiele controles, als hun nut niet bewezen werd?’ Ook Landuyt verkiest een stabielere trajectcontrole boven de investering in ‘mobiele installaties’.

Volgens Weyts verwijst Landuyt naar verouderde technologieën. ‘Sinds zijn tijd zijn we geëvolueerd’, grapt de minister. ‘We staan vandaag verder.’ En volgens Weyts staat Vlaanderen ook ‘voor op Nederland’. ‘In Nederland werden controles op basis van oude technologie in 2009 stopgezet. Nu worden de nieuwe mobiele trajectcontroles er in het jaarverslag aangehaald om te onderzoeken.’

‘Politie en gerecht betrekken’

Marino Keulen (Open VLD) steunt de trajectcontroles, maar hamert op het betrekken van de ‘federale en lokale politie’. ‘Ga behalve met leveranciers, met politie en gerecht rond de tafel zitten. U zal meer overtreders vatten, maar zij gaan zo met een pak meer werk geconfronteerd worden.’

Ook daar heeft Weyts zelfzeker een antwoord klaar: ‘De administratie is mee. Het idee werd uitgewerkt in samenspraak met de politie en andere partners.’

‘Ruimte voor optimalisatie als 33 procent bussen stilstaat’

Maar de minister van Mobiliteit krijgt meer kritiek te verduren als het onderwerp over het mogelijk afschaffen van de belbussen van De Lijn door CD&V-politica Karin Brouwers wordt aangesneden. Ook coalitiepartner Open VLD staat haar bij monde van een kritische Keulen bij: ‘U zet in op een lijn naar Uplace, maar landelijk Vlaanderen kan niet meer rekenen op belbussen? U moet zorgen voor een alternatief.’ Een reactie die op luid applaus van ook Groen en SP.A op de oppositiebanken wordt onthaald.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

De mobiliteitsminister ziet echter geen graten in het schrappen van de dienst. ‘Net als andere bussen moeten zij beantwoorden aan de vraag. We bekijken de kosten en baten. Als een op de drie belbussen gewoon stilstaat, niet wordt opgeroepen, dan is er ruimte voor optimalisatie.’

Op die manier dreigt de vervoersmaatschappij echter in een slecht daglicht te komen, meent Brouwers wijzend op het eerder snoeien in de zondagsdienst. ‘In plaats van er een spelletje meerderheid-oppositie van te maken,’ besluit ze, ‘moeten we samen eens nadenken hoe we dit efficiënt kunnen organiseren en betaalbaar maken.’

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

‘Of langere wachtlijst, of hogere dagprijs’

Dan volgt nog verdeeldheid tussen oppositie en meerderheid als het uitblijven van overheidssubsidies aan rusthuizen wordt aangekaart. Zorgnet Vlaanderen trok aan de alarmbel, omdat het zou leiden tot een verhoging van de dagprijs in rusthuizen.

‘De volledige sector, alle sociale partners, werkgevers, werknemers, uw partij, de oppositie … vragen investering in de zorg’, richt Jan Bertels (SP.A) zich tot minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). ‘Wat belet u die investering te doen en de ongerustheid bij de huidige en toekomstige bewoners weg te nemen?’

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

‘We hebben nu extra ruimte in de rusthuizen nodig’, stelt Elke Van den Brandt (Groen). ‘U zegt dat het budget voor 2015 nul euro is. Als er geen middelen komen, zal dat of leiden tot een langere wachtlijst, of tot een verhoogde dagprijs.’

Open VLD-politica Freya Saeys is een andere mening toegediend. Volgens haar zijn er genoeg voorbeelden van rusthuizen die ‘zonder een cent overheidssteun’ hun infrastructuur zelf vergoeden ‘en dezelfde prijzen hanteren als de vzw’s’.

‘Op korte termijn geen issue’

Een uitspraak die volgens Chris Janssens (Vlaams Belang) als niet veel anders dan een pleidooi voor ‘commercialisering van de zorgsector’ verstaan kan worden. ‘Voor een kwalitatieve oudere dag kan men blijkbaar niet op deze Vlaamse regering rekenen.’

Maar Vandeurzen volgt Saeys. ‘Er is geen direct verband tussen het uitblijven van subsidies en het verhogen van de dagprijs’, vindt hij. ‘Op korte termijn is dat voor mij geen issue.’

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Op lange termijn beaamt de minister dat er nood is aan een nieuw financieringssysteem. ‘Natuurlijk zijn er vragen van initiatiefnemers die willen uitbreiden. We gaan een nieuwe budgettaire lijn proberen te creëren. Er zijn misschien technieken die we kunnen aanwenden om te investeren op korte termijn, maar we moeten naar duurzame systemen kijken op lange termijn.’

Partner Content