Het parket ontving de klachten tussen het beraad en na de uitspraak van dinsdag. 'Die twee klachten zullen gevoegd worden aan het lopende gerechtelijk onderzoek tegen Bo Coolsaet dat geopend werd na een klacht met burgerlijkepartijstelling in september 2019', zegt het parket. In de aanloop naar en ten tijde van het proces ten gronde waren er al vijf klachten binnengelopen. Volgens het parket werden die wel degelijk toegevoegd aan het dossier, waarin dinsdag uitspraak werd gedaan. De klachten werden ook al opgenomen in het lopende gerechtelijke onderzoek.

Het parket ontving de klachten tussen het beraad en na de uitspraak van dinsdag. 'Die twee klachten zullen gevoegd worden aan het lopende gerechtelijk onderzoek tegen Bo Coolsaet dat geopend werd na een klacht met burgerlijkepartijstelling in september 2019', zegt het parket. In de aanloop naar en ten tijde van het proces ten gronde waren er al vijf klachten binnengelopen. Volgens het parket werden die wel degelijk toegevoegd aan het dossier, waarin dinsdag uitspraak werd gedaan. De klachten werden ook al opgenomen in het lopende gerechtelijke onderzoek.