De bewoners krijgen daarin ook de steun van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Dat meldt de lokale actiegroep Grondrecht.

'We zijn geen tegenstanders van Oosterweel, maar we eisen wel dat voldoende garanties worden geboden voor onze gezondheid', klinkt het in een mededeling van Grondrecht. 'Als onze gemeentebesturen niet optreden om onze gezondheid te beschermen, dan moeten we het misschien maar zelf doen.'

De bewoners en milieu-organisaties stellen dat de lopende werken plaatsvinden in zwaar vervuilde grond en dat dat mogelijk risico's meebrengt voor omwonenden. 'Zolang niet onafhankelijk is vastgesteld dat er geen risico's zijn voor de buurt, en dat state of the art-normen en -technieken worden gebruikt, zijn wij niet gerustgesteld', zegt woordvoerster Mieke Windey van Grondrecht.

Oosterweelvergunningen

Concreet stellen de bewoners de normen in vraag die in de Oosterweelvergunningen worden gehanteerd en menen ze dat er weinig garanties zijn dat inpakken van vervuilde grond een duurzame methode is en het vrijkomen of doorsijpelen van de vervuiling voorkomt.

Ze maken zich naar eigen zeggen ook zorgen dat de Oosterweelwerken ervoor zullen zorgen dat de vervuiling niet kan worden aangepakt op lange termijn. Tot slot zijn ze ook bezorgd over het transport van de zwaarst vervuilde gronden naar het terrein van 3M en de opslag ervan daar.

De bewoners krijgen daarin ook de steun van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Dat meldt de lokale actiegroep Grondrecht.'We zijn geen tegenstanders van Oosterweel, maar we eisen wel dat voldoende garanties worden geboden voor onze gezondheid', klinkt het in een mededeling van Grondrecht. 'Als onze gemeentebesturen niet optreden om onze gezondheid te beschermen, dan moeten we het misschien maar zelf doen.' De bewoners en milieu-organisaties stellen dat de lopende werken plaatsvinden in zwaar vervuilde grond en dat dat mogelijk risico's meebrengt voor omwonenden. 'Zolang niet onafhankelijk is vastgesteld dat er geen risico's zijn voor de buurt, en dat state of the art-normen en -technieken worden gebruikt, zijn wij niet gerustgesteld', zegt woordvoerster Mieke Windey van Grondrecht. Concreet stellen de bewoners de normen in vraag die in de Oosterweelvergunningen worden gehanteerd en menen ze dat er weinig garanties zijn dat inpakken van vervuilde grond een duurzame methode is en het vrijkomen of doorsijpelen van de vervuiling voorkomt. Ze maken zich naar eigen zeggen ook zorgen dat de Oosterweelwerken ervoor zullen zorgen dat de vervuiling niet kan worden aangepakt op lange termijn. Tot slot zijn ze ook bezorgd over het transport van de zwaarst vervuilde gronden naar het terrein van 3M en de opslag ervan daar.