Momenteel verliest een kandidaat zijn plaats pas na twee ongegronde weigeringen.

Ongelijkheid

Homans werd in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement door partijgenoot Björn Anseeuw aangesproken op een ongelijkheid in de huidige regelgeving. De huurpremie, voor wie op een wachtlijst staat en op de privémarkt moet huren, wordt al ingetrokken na één ongegronde weigering. De huursubsidie, voor wie verhuist van een ongeschikte naar een beter geschikte woning op de privémarkt, wordt pas ingetrokken nadat de persoon is geschrapt van de wachtlijst voor een sociale woning. Die schrapping gebeurt pas na twee ongegronde weigeringen.

Homans wil die ongelijkheid oplossen door het kaderbesluit sociale huur aan te passen. Een kandidaat-huurder zal voortaan al van de wachtlijst worden geschrapt bij de eerste niet-gegronde weigering. 'Een sociale woning kost de maatschappij veel geld, maar we bieden dit graag aan', zegt Homans. 'Aan mensen die het écht nodig hebben. Het valt dus niet te verantwoorden dat iemand een aangeboden woning ongegrond weigert. Dat komt er eigenlijk op neer dat men geen nood heeft aan een sociale woning.'

Coalitiepartner CD&V heeft een aantal bedenkingen bij de nieuwe maatregel. 'Dit is een heel zware consequentie', zegt Katrien Partyka. 'Het veronderstelt dat de kandidaat-huurder perfect op de hoogte is van de wetgeving. We kunnen ervan uitgaan dat hij dat niet is, het is voor ons al moeilijk om te kunnen volgen. Bovendien blijft het gaan om een subjectieve inschatting.'

Momenteel verliest een kandidaat zijn plaats pas na twee ongegronde weigeringen.Homans werd in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement door partijgenoot Björn Anseeuw aangesproken op een ongelijkheid in de huidige regelgeving. De huurpremie, voor wie op een wachtlijst staat en op de privémarkt moet huren, wordt al ingetrokken na één ongegronde weigering. De huursubsidie, voor wie verhuist van een ongeschikte naar een beter geschikte woning op de privémarkt, wordt pas ingetrokken nadat de persoon is geschrapt van de wachtlijst voor een sociale woning. Die schrapping gebeurt pas na twee ongegronde weigeringen. Homans wil die ongelijkheid oplossen door het kaderbesluit sociale huur aan te passen. Een kandidaat-huurder zal voortaan al van de wachtlijst worden geschrapt bij de eerste niet-gegronde weigering. 'Een sociale woning kost de maatschappij veel geld, maar we bieden dit graag aan', zegt Homans. 'Aan mensen die het écht nodig hebben. Het valt dus niet te verantwoorden dat iemand een aangeboden woning ongegrond weigert. Dat komt er eigenlijk op neer dat men geen nood heeft aan een sociale woning.' Coalitiepartner CD&V heeft een aantal bedenkingen bij de nieuwe maatregel. 'Dit is een heel zware consequentie', zegt Katrien Partyka. 'Het veronderstelt dat de kandidaat-huurder perfect op de hoogte is van de wetgeving. We kunnen ervan uitgaan dat hij dat niet is, het is voor ons al moeilijk om te kunnen volgen. Bovendien blijft het gaan om een subjectieve inschatting.'