'Er zijn te veel vluchtelingen, zeggen de mensen. Er zijn te weinig mensen, zeggen de vluchtelingen.' Deze uitspraak van de Oostenrijkse dichter Ernst Ferstl spookt door het hoofd bij het zien van de lange rijen vluchtelingen die zich elke dag weer aanmelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Honderden kunnen hun aanvraag niet indienen omdat er onvoldoende personeel is. Ze worden doorverwezen naar 'morgen' of 'overmorgen' en moeten de nacht onder de blote hemel doorbrengen. Europa wordt al jarenlang met een vluchtelingendrama geconfronteerd. Toch slagen we er nog altijd niet in om deze mensen, die oorlog en geweld achter zich willen laten, behoorlijk op te vangen. En naarmate de rij vluchtelingen in Brussel aangroeit, wordt het debat daarover in de Wetstraat rauwer. Steeds vaker wordt beweerd dat de komst van die vluchtelingen onze sociale zekerheid in gevaar brengt.
...