Vlaamse scholen en gemeenten krijgen voortaan elk jaar twee keer een rapport over de aanwezigheden van kleuters op de schoolbanken. Maandag kregen ze voor het eerst punten op de kleuterparticipatie en die waren goed.

Globaal gaat 97 procent van de kleuters in Vlaanderen genoeg naar school. Goede cijfers, die zelfs zorgen voor een eerste plaats in het internationaal klassement. Minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt wel dat er nog altijd kleuters zijn die niet genoeg naar school gaan. Dat is vooral het geval in de grote steden. Antwerpen, Gent, Oostende en Turnhout scoren het slechtst.

'Elke dag telt'

'Elke dag kleuteronderwijs telt. Kleuters die voldoende aanwezig zijn in de kleuterklas, krijgen de beste ontwikkelingskansen. Een kleine groep kleuters is te weinig aanwezig en mist zo kansen. Om die reden zorgen we voor de beste informatie voor scholen en gemeenten zodat zij met deze gegevens hun beleid rond kleuterparticipatie kunnen versterken en verfijnen en gerichte acties kunnen ondernemen', zegt Crevits.

Kleuters moeten, afhankelijk van hun leeftijd, een minimum aantal van halve dagen op school zijn. Voor kinderen jonger dan 3 gaat het bijvoorbeeld om 100 halve dagen, vanaf vijf jaar moeten ze al minstens 250 halve dagen op school zijn. Het kleuterparticipatierapport geeft de scholen een zicht op hoe vaak kleuters in de klas zijn, en wie het minimum aantal niet haalt. Maar ze krijgen ook per geboortejaar een overzicht van de aanwezigheden per kleuter, uitgedrukt in halve dagen en in procent. De scholen krijgen na de paasvakantie opnieuw een rapport toegestuurd.

Vlaamse scholen en gemeenten krijgen voortaan elk jaar twee keer een rapport over de aanwezigheden van kleuters op de schoolbanken. Maandag kregen ze voor het eerst punten op de kleuterparticipatie en die waren goed.Globaal gaat 97 procent van de kleuters in Vlaanderen genoeg naar school. Goede cijfers, die zelfs zorgen voor een eerste plaats in het internationaal klassement. Minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt wel dat er nog altijd kleuters zijn die niet genoeg naar school gaan. Dat is vooral het geval in de grote steden. Antwerpen, Gent, Oostende en Turnhout scoren het slechtst. 'Elke dag kleuteronderwijs telt. Kleuters die voldoende aanwezig zijn in de kleuterklas, krijgen de beste ontwikkelingskansen. Een kleine groep kleuters is te weinig aanwezig en mist zo kansen. Om die reden zorgen we voor de beste informatie voor scholen en gemeenten zodat zij met deze gegevens hun beleid rond kleuterparticipatie kunnen versterken en verfijnen en gerichte acties kunnen ondernemen', zegt Crevits.Kleuters moeten, afhankelijk van hun leeftijd, een minimum aantal van halve dagen op school zijn. Voor kinderen jonger dan 3 gaat het bijvoorbeeld om 100 halve dagen, vanaf vijf jaar moeten ze al minstens 250 halve dagen op school zijn. Het kleuterparticipatierapport geeft de scholen een zicht op hoe vaak kleuters in de klas zijn, en wie het minimum aantal niet haalt. Maar ze krijgen ook per geboortejaar een overzicht van de aanwezigheden per kleuter, uitgedrukt in halve dagen en in procent. De scholen krijgen na de paasvakantie opnieuw een rapport toegestuurd.