Er gaat ook 40 miljoen euro extra naar maatregelen voor het basisonderwijs en 15 miljoen euro naar een sloop- en heropbouwkorting. De Lijn krijgt er via het Klimaatfonds 12,9 miljoen euro bij voor de vergroening van haar vloot. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois maandag gezegd in zijn Septemberverklaring.

Na de besparingen van de beginjaren - de regering-Bourgeois bespaarde de eerste jaren structureel 2 miljard euro - zijn de Vlaamse overheidsfinanciën volgens minister-president Geert Bourgeois opnieuw gezond en is er ruimte voor nieuw beleid en investeringen. Net als de voorbije twee jaar is de begroting ook in 2019 opnieuw in evenwicht.

De kosten voor de Antwerpse Oosterweelverbinding vormen daarbij al enkele jaren een vaste voetnoot. De 135 miljoen euro aan kosten die daarvoor in 2019 gepland zijn, worden namelijk uit de begrotingsdoelstelling gehouden. De Vlaamse regering beloofde bij de start in 2014 om in 2019 recurrent 500 miljoen euro meer te investeren in zowel Welzijn als in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). Volgens Bourgeois heeft zijn regering woord gehouden. Welzijn en O&O nemen ook de grootste hap uit de ruimte die er is voor nieuw beleid.

In totaal maakt de regering 665 miljoen euro vrij voor nieuw beleid. Daarvan gaat er 280 miljoen euro naar O&O (met o.a. bijkomende middelen voor topwetenschappelijk onderzoek bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en de oprichting van een nieuw technologiefonds met als naam Flanders Future Techfund).

Voor Welzijn komt er 200 miljoen euro bij, waarvan 100 miljoen euro voor personen met een handicap, 37 miljoen euro voor de kinderopvang en 23,5 miljoen euro voor jongerenwelzijn. Verder maakt de regering 114,4 miljoen euro extra vrij voor klimaatbeleid. Een groot deel daarvan gaat naar het energiezuiniger maken van gebouwen (65 miljoen euro).

De Lijn krijgt vanuit het Klimaatfonds ook 12,9 miljoen euro om groene bussen aan te kopen. Mee met die middelen kan De Lijn volgend jaar 1.200 groene bussen aankopen: 277 hybride en 925 vol elektrische bussen. Er gaat ook 40 miljoen euro extra naar het basisonderwijs, onder meer voor de betere omkadering van directeurs, de versterking van de leraars in de klas en voor de gelijkschakeling van de werkingsmiddelen tussen het kleuter- en het lager onderwijs.

De regering neemt ook voor ruim 85 miljoen euro eenmalige maatregelen. Een van de meest opvallende ingrepen is de invoering van een Vlaamse sloop- en heropbouwkorting. Wie niet kan rekenen op het lagere btw-tarief (6 pct) zal binnenkort een sloop- en heropbouwpremie van 7.500 euro kunnen aanvragen.

Er gaat ook 40 miljoen euro extra naar maatregelen voor het basisonderwijs en 15 miljoen euro naar een sloop- en heropbouwkorting. De Lijn krijgt er via het Klimaatfonds 12,9 miljoen euro bij voor de vergroening van haar vloot. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois maandag gezegd in zijn Septemberverklaring.Na de besparingen van de beginjaren - de regering-Bourgeois bespaarde de eerste jaren structureel 2 miljard euro - zijn de Vlaamse overheidsfinanciën volgens minister-president Geert Bourgeois opnieuw gezond en is er ruimte voor nieuw beleid en investeringen. Net als de voorbije twee jaar is de begroting ook in 2019 opnieuw in evenwicht. De kosten voor de Antwerpse Oosterweelverbinding vormen daarbij al enkele jaren een vaste voetnoot. De 135 miljoen euro aan kosten die daarvoor in 2019 gepland zijn, worden namelijk uit de begrotingsdoelstelling gehouden. De Vlaamse regering beloofde bij de start in 2014 om in 2019 recurrent 500 miljoen euro meer te investeren in zowel Welzijn als in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). Volgens Bourgeois heeft zijn regering woord gehouden. Welzijn en O&O nemen ook de grootste hap uit de ruimte die er is voor nieuw beleid. In totaal maakt de regering 665 miljoen euro vrij voor nieuw beleid. Daarvan gaat er 280 miljoen euro naar O&O (met o.a. bijkomende middelen voor topwetenschappelijk onderzoek bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en de oprichting van een nieuw technologiefonds met als naam Flanders Future Techfund). Voor Welzijn komt er 200 miljoen euro bij, waarvan 100 miljoen euro voor personen met een handicap, 37 miljoen euro voor de kinderopvang en 23,5 miljoen euro voor jongerenwelzijn. Verder maakt de regering 114,4 miljoen euro extra vrij voor klimaatbeleid. Een groot deel daarvan gaat naar het energiezuiniger maken van gebouwen (65 miljoen euro). De Lijn krijgt vanuit het Klimaatfonds ook 12,9 miljoen euro om groene bussen aan te kopen. Mee met die middelen kan De Lijn volgend jaar 1.200 groene bussen aankopen: 277 hybride en 925 vol elektrische bussen. Er gaat ook 40 miljoen euro extra naar het basisonderwijs, onder meer voor de betere omkadering van directeurs, de versterking van de leraars in de klas en voor de gelijkschakeling van de werkingsmiddelen tussen het kleuter- en het lager onderwijs. De regering neemt ook voor ruim 85 miljoen euro eenmalige maatregelen. Een van de meest opvallende ingrepen is de invoering van een Vlaamse sloop- en heropbouwkorting. Wie niet kan rekenen op het lagere btw-tarief (6 pct) zal binnenkort een sloop- en heropbouwpremie van 7.500 euro kunnen aanvragen.