Tijdens het vragenuurtje in de Kamer heeft eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) de minister-presidenten van de regio's bedankt om versneld de coronamaatregelen mee te hebben geharmoniseerd. 'De regeringen strijden hand in hand', aldus de premier.
...

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer heeft eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) de minister-presidenten van de regio's bedankt om versneld de coronamaatregelen mee te hebben geharmoniseerd. 'De regeringen strijden hand in hand', aldus de premier.Het dankwoord komt er na een week van kakofonie op de verschillende beleidsniveaus. Na onder meer een bochtenparcours van de Vlaamse regering-Jambon werden de regeringen van dit land het woensdagavond eens om een lijn te trekken in de corona-aanpak binnen België. Een goede zaak, aldus De Croo. 'We zitten niet meer in een situatie dat het veel erger zou zijn in een deel van het land. Die eenheid is absoluut cruciaal in komende weken.' Een gelijkaardige boodschap bracht de premier al op woensdag in een presidentieel aandoende videoboodschap.Die eenheid was de rode draad in de tussenkomsten in de Kamer. De Franstalige oppositiepartijen stelden zich luidop vragen bij de verspreide slagorde van de regio's. Catherine Fonck (CDH) beschreef de situatie als een 'beslissingslasagne' die de burger tot onbegrip drijft. 'Waar is de piloot?', sneerde ze naar De Croo. Maar ook de regeringspartijen schuiven De Croo richting de driver's seat van de corona-aanpak. Of toch de partijen die geen deel uitmaken van de Vlaamse regering, die onder vuur kwam omdat ze eerst op de rem stond voor strengere maatregelen, maar dan alsnog overstag ging. Zonder de naam van Jan Jambon (N-VA) te noemen, vroegen SP.A en Groen aan De Croo om op het voorplan te treden. Joris Vandenbroucke (SP.A) had het over een 'verloren week'. Hij wil de 'kakofonie' van de afgelopen dagen vermijden. 'We hebben niet vier persconferenties nodig, maar één. Het virus wint bij verdeeldheid.'Een gelijkaardige boodschap van Groen-kopman Kristof Calvo: 'De oplossing heet België, de oplossing heet eenheid van commando.' Hij blikte vooruit naar het Overlegcomité van vrijdag. 'Het is een publiek geheim dat de eenheid niet spontaan tot stand komt. Ik denk dat u heel veel vertrouwen geniet om het heft in handen te nemen.'N-VA-fractieleider Peter De Roover liet kort verstaan dat de regio's wel degelijk eigen accenten moeten leggen. Maar veel stampij wilden de Vlaams-nationalisten er niet over maken. Niet alleen de dramatische situatie, maar ook de krakkemikkige communicatie van Jambon leek een rem te zetten op het oppositiewerk. Over het Overlegcomité van vrijdag wilde De Croo niet te veel vooruitlopen in het parlement. Wel zei hij dat de nieuwe inspanning van lange duur zal zijn. Ons land moet 'alles doen' om de onrustwekkende cijfers naar beneden te halen, aldus de premier. 'Op basis van wetenschappelijke adviezen, cijfers en feiten.'In ieder geval kan De Croo niet om de oproepen heen van belangrijke publieke figuren zoals Margot Cloet (Zorgnet-Icuro), Marc Van Ranst (KU Leuven) en Rik Van de Walle (UGent). Allen vragen ze een strikte lockdown om een totaal rampscenario af te wenden. Voorlopig zonder gehoor. De Croo, die herhaalde dat we in een 'gedeeltelijke lockdown' zitten, kondigde wel nieuw overleg aan met zijn Europese collega's. 'Europa zit in een storm. We moeten kijken welke beleidskeuzes werken en welke niet.' Daarbij is de vraag of hij eerder in de richting van Duitsland of van Frankrijk kijkt. In het land van Emmanuel Macron wordt de bewegingsvrijheid drastisch ingeperkt. Ook moeten alle niet-essentiële winkels toe.