'Ik herinner Di Antonio eraan dat de ministerraad in de eerste helft van dit jaar een koninklijk besluit over een verbod op de verkoop aan particulieren goedgekeurd heeft', aldus Ducarme. 'De Raad van State gaf een gunstig advies, en ik wacht nu op de publicatie in het Staatsblad. De beslissing werd dus genomen.

De inwerkingtreding van de maatregel is dus zeer binnenkort te verwachten.' Het koninklijk besluit moet voor 15 september gepubliceerd worden, en treedt tien dagen later in werking, verduidelijkt het kabinet van Ducarme. Professionals, zoals landbouwers en tuinaannemers, mogen het product wel blijven kopen en gebruiken.

'Ik herinner Di Antonio eraan dat de ministerraad in de eerste helft van dit jaar een koninklijk besluit over een verbod op de verkoop aan particulieren goedgekeurd heeft', aldus Ducarme. 'De Raad van State gaf een gunstig advies, en ik wacht nu op de publicatie in het Staatsblad. De beslissing werd dus genomen. De inwerkingtreding van de maatregel is dus zeer binnenkort te verwachten.' Het koninklijk besluit moet voor 15 september gepubliceerd worden, en treedt tien dagen later in werking, verduidelijkt het kabinet van Ducarme. Professionals, zoals landbouwers en tuinaannemers, mogen het product wel blijven kopen en gebruiken.