Verblijfsaanvaag voor arbeidsmigranten wordt drie keer goedkoper

Sammy Mahdi (CD&V) op 5 mei 2022. © Belga

Een nieuw koninklijk besluit legt de kosten verbonden aan verblijfsaanvragen in België vast en zet een anomalie uit het verleden recht waardoor vreemdelingen de retributie die ze betaalden voor hun verblijfsaanvraag konden aanvechten voor de rechtbank. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil zo meer duidelijkheid scheppen en een einde maken aan de willekeur.

Als een vreemdeling een aanvraag tot verblijf in België indient, moet hij een administratieve bijdrage betalen die de kosten van de behandeling van de aanvraag dekt. Het bedrag hangt af van het type aanvraag. In 2021 werd er 13.687.000 euro aan bijdragen betaald door vreemdelingen die een verblijfsaanvraag deden.

 Sinds enkele jaren bestaat echter onduidelijkheid over welke bedragen geïnd kunnen worden. In twee arresten oordeelde de Raad van State dat de retributies niet correct berekend werden. Volgens de Raad van State kon niet aangetoond worden dat het bedrag van de retributies in een redelijke verhouding stond tot de kostprijs van de geleverde diensten door de Dienst Vreemdelingenzaken. De Raad van State vernietigde de regeling gedeeltelijk, maar het probleem werd nooit rechtgezet.

Sommige vreemdelingen vochten de afgelopen jaren de retributie die ze betaalden voor hun verblijfsaanvraag bij de rechtbank aan en vorderden geld terug van de staat. Van 2015 tot 2020 werd liefst 1,7 miljoen euro aan betaalde retributies teruggevorderd door vreemdelingen die terecht konden aantonen dat het bedrag niet correct was berekend.

Na een gedetailleerde studie van de werkelijke kostprijs van de behandeling van de verblijfsaanvragen door de Dienst Vreemdelingenzaken, werden de bedragen geobjectiveerd. De bijdragen zijn gebaseerd op een studie die werd uitgevoerd door KPMG.

‘Door willekeurige bedragen te heffen die niet onderbouwd zijn, eindig je met eindeloze discussies en beroepsprocedures waarbij verzoekers zelfs hun geld terugeisen’, aldus Sammy Mahdi. ‘Dat is nu niet langer het geval. We werken niet langer op basis van buikgevoel, maar wel fact based zoals het hoort’.

Wie een aanvraag indient als arbeidsmigrant, betaalt 126 euro. Dat is bijna driemaal goedkoper dan voordien. Studiemigratie komt neer op 208 euro, en humanitaire aanvragen ingediend in het buitenland op 201 euro. Humanitaire regularisaties ingediend in België kosten 313 euro, een aanvraag tot gezinshereniging 181 euro.

Partner Content