Dat bevestigde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts donderdag in het Vlaams parlement na een vraag van Wouter Van Besien (Groen). 'Uiteraard wil ik dat de overkapping zo volledig mogelijk wordt, maar ik ben niet bereid het veiligheidsniveau onder die kap te verlagen', aldus de minister.

De gaten in de overkapping moeten volgens Europese regelgeving worden voorzien om twee redenen. Ten eerste is er het transport van gevaarlijke stoffen, waardoor de druk te groot zou worden bij een explosie. Ten tweede is het ook verboden om nieuwe rijstroken te laten invoegen in een tunnel. 'De openingen worden voorzien in de huidge plannen. Als blijkt dat ze toch niet nodig zijn, kunnen ze er ook eenvoudig weer worden uitgehaald', zei Ben Weyts.

Volgens Wouter Van Besien is het echter niet nodig dat de hele Ring en de Oosterweelverbinding toegankelijk worden gemaakt voor transport van gevaarlijke stoffen. De Oosterweel zou in de huidge plannen immers worden voorbehouden voor lokaal verkeer.

Fijnstofpieken

'Omwille van het voorzichtigheidsprincipe zorgen we momenteel dat alle nieuwe tunnels in Vlaanderen voldoen aan de veiligheidsregels voor het Trans-Europees Transportnetwerk, ook al maken ze er geen deel van uit. Dat is een voorzichtigheidsprincipe', antwoordde Weyts.

Van Besien denkt dat de gaten het nut van de overkapping voor het milieu deels teniet zullen doen. 'Ook al worden de openingen ingepland in de minder bevolkte gebieden, er zullen meer plaatsen zijn met fijnstofpieken. Maar daarnaast heeft de overkapping ook nut voor de geluidshinder en, vooral, voor het ruimtelijk aspect. Er zal meer plaats en meer groen in de stad komen.'

Annick De Ridder (N-VA) vindt het jammer dat Van Besien 'opnieuw begint te stoken in het Oosterweeldossier, net nu met het Toekomstverbond alle neuzen eindelijk in dezelfde richting staan'.

Dat bevestigde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts donderdag in het Vlaams parlement na een vraag van Wouter Van Besien (Groen). 'Uiteraard wil ik dat de overkapping zo volledig mogelijk wordt, maar ik ben niet bereid het veiligheidsniveau onder die kap te verlagen', aldus de minister.De gaten in de overkapping moeten volgens Europese regelgeving worden voorzien om twee redenen. Ten eerste is er het transport van gevaarlijke stoffen, waardoor de druk te groot zou worden bij een explosie. Ten tweede is het ook verboden om nieuwe rijstroken te laten invoegen in een tunnel. 'De openingen worden voorzien in de huidge plannen. Als blijkt dat ze toch niet nodig zijn, kunnen ze er ook eenvoudig weer worden uitgehaald', zei Ben Weyts. Volgens Wouter Van Besien is het echter niet nodig dat de hele Ring en de Oosterweelverbinding toegankelijk worden gemaakt voor transport van gevaarlijke stoffen. De Oosterweel zou in de huidge plannen immers worden voorbehouden voor lokaal verkeer. 'Omwille van het voorzichtigheidsprincipe zorgen we momenteel dat alle nieuwe tunnels in Vlaanderen voldoen aan de veiligheidsregels voor het Trans-Europees Transportnetwerk, ook al maken ze er geen deel van uit. Dat is een voorzichtigheidsprincipe', antwoordde Weyts. Van Besien denkt dat de gaten het nut van de overkapping voor het milieu deels teniet zullen doen. 'Ook al worden de openingen ingepland in de minder bevolkte gebieden, er zullen meer plaatsen zijn met fijnstofpieken. Maar daarnaast heeft de overkapping ook nut voor de geluidshinder en, vooral, voor het ruimtelijk aspect. Er zal meer plaats en meer groen in de stad komen.' Annick De Ridder (N-VA) vindt het jammer dat Van Besien 'opnieuw begint te stoken in het Oosterweeldossier, net nu met het Toekomstverbond alle neuzen eindelijk in dezelfde richting staan'.