"Grote projecten realiseren in Vlaanderen is aartsmoeilijk, quasi onmogelijk geworden." Dat zegt Uplace-voorzitter Bart Verhaeghe in een reactie op de vernietiging door de Raad van State van het deel van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het Vlaams Strategisch Gebied Brussel (GRUP VSGB), waarin het winkelcentrum Uplace zit. Hij betreurt dat de Raad van State geen rekening heeft gehouden met de vooruitgang die intussen inzake mobiliteit werd geboekt. Hij vertrouwt erop dat de Vlaamse regering "dringend een nieuwe zoneringsbeslissing zal nemen op basis van de vooruitgang in het mobiliteitsdossier."

Juridische fouten

"Ik ben negen jaar bezig om, op verzoek van de Vlaamse Regering, een innoverend project met duidelijke maatschappelijke meerwaarde uit te werken, behaal alle vergunningen met inspraak van alle mogelijke partijen nadat ik alle wettelijke procedures heb doorlopen en alle wetten heb nageleefd, investeer daarvoor in mensen en middelen voor de uitwerking van mijn project (tot nog toe 70 miljoen euro)", zegt Verhaeghe.

"Ik word weliswaar keer op keer teruggefloten, nadat ik alle vergunningen heb verkregen, omwille van juridische fouten bij het verlenen van die vergunningen. Telkens is er wel één of andere rechtsregel die door God weet wie wordt ingeroepen om je project te blokkeren. Daarenboven duurt het jaren alvorens de rechtbanken uitspraak doen. Kortom de rechtszekerheid, die één van de fundamenten is van elk ondernemerschap, is gewoonweg totaal zoek. De Uplace-voorzitter overweegt verdere stappen overweegt "ingevolge de ernstige aantasting van mijn recht op ontwikkeling van economische projecten met een belangrijke maatschappelijke impact. Maar ik ga onverdroten door."

Braakland

Verhaeghe wijst er voorts op dat de Vlaamse regering sinds 2011 belangrijke stappen heeft genomen inzake mobiliteit rond de Uplace-site, zowel voor het wegennet, het tramtracé, het treinstation en de pendelbussen. Hij vertrouwt er dan ook op dat de Vlaamse regering dringend een nieuwe zoneringsbeslissing zal nemen op basis van de vooruitgang in het mobiliteitsdossier. "Dit is absoluut niet alleen voor Uplace, maar voor de herwaardering en de broodnodige economische groei in het industriële braakland van de hele reconversiezone", besluit voorzitter Bart Verhaeghe. (Belga/TV)

"Grote projecten realiseren in Vlaanderen is aartsmoeilijk, quasi onmogelijk geworden." Dat zegt Uplace-voorzitter Bart Verhaeghe in een reactie op de vernietiging door de Raad van State van het deel van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het Vlaams Strategisch Gebied Brussel (GRUP VSGB), waarin het winkelcentrum Uplace zit. Hij betreurt dat de Raad van State geen rekening heeft gehouden met de vooruitgang die intussen inzake mobiliteit werd geboekt. Hij vertrouwt erop dat de Vlaamse regering "dringend een nieuwe zoneringsbeslissing zal nemen op basis van de vooruitgang in het mobiliteitsdossier.""Ik ben negen jaar bezig om, op verzoek van de Vlaamse Regering, een innoverend project met duidelijke maatschappelijke meerwaarde uit te werken, behaal alle vergunningen met inspraak van alle mogelijke partijen nadat ik alle wettelijke procedures heb doorlopen en alle wetten heb nageleefd, investeer daarvoor in mensen en middelen voor de uitwerking van mijn project (tot nog toe 70 miljoen euro)", zegt Verhaeghe. "Ik word weliswaar keer op keer teruggefloten, nadat ik alle vergunningen heb verkregen, omwille van juridische fouten bij het verlenen van die vergunningen. Telkens is er wel één of andere rechtsregel die door God weet wie wordt ingeroepen om je project te blokkeren. Daarenboven duurt het jaren alvorens de rechtbanken uitspraak doen. Kortom de rechtszekerheid, die één van de fundamenten is van elk ondernemerschap, is gewoonweg totaal zoek. De Uplace-voorzitter overweegt verdere stappen overweegt "ingevolge de ernstige aantasting van mijn recht op ontwikkeling van economische projecten met een belangrijke maatschappelijke impact. Maar ik ga onverdroten door." Verhaeghe wijst er voorts op dat de Vlaamse regering sinds 2011 belangrijke stappen heeft genomen inzake mobiliteit rond de Uplace-site, zowel voor het wegennet, het tramtracé, het treinstation en de pendelbussen. Hij vertrouwt er dan ook op dat de Vlaamse regering dringend een nieuwe zoneringsbeslissing zal nemen op basis van de vooruitgang in het mobiliteitsdossier. "Dit is absoluut niet alleen voor Uplace, maar voor de herwaardering en de broodnodige economische groei in het industriële braakland van de hele reconversiezone", besluit voorzitter Bart Verhaeghe. (Belga/TV)