Het Uplace-debat is voorbij, vanaf vandaag gaat het over New Place, zo schreef Hermes Sanctorum, Vlaams parlementslid voor Groen, op Knack.be. De aanleiding was een debatavond, waarbij de partij publiekelijk wilde nadenken over 'een zinvolle invulling' van de voormalige Renault-Vilvoorde site. Toen ik dat las, als ondernemer en bestuurder bij Uplace, vond ik dat ik moest reageren. Niet om Sanctorum kost wat kost tegen te spreken, maar om te zeggen dat we in feite op dezelfde golflengte zitten. Meer nog: met overtuiging zal er concreet werk gemaakt worden van de geopperde ideeën die kansen moeten geven aan jonge, creatieve ondernemers. Of was het debat enkel bedoeld om tegen het 'symbooldossier' Uplace te shotten?

Het moet gezegd, tijdens de debatavond van Groen - waar ikzelf op aanwezig was - werden best interessante ideeën geopperd. Zo werd het buitenlandse voorstel van een fietsassemblageplek op tafel gelegd. Net zoals een 'makerspace', een industriële zone die bijvoorbeeld inspeelt op nieuwe productiemethodes zoals lasercutting, 3D-print en robotics. Slim gezien, want dit soort nieuwe economie - ook wel de maakindustrie genoemd - is vandaag meer dan ooit in trek.

Wrange bijsmaak

Spijtig genoeg zorgde de insteek ook voor een ietwat wrange bijsmaak. Het ging namelijk niet alleen om de gezamenlijke zoektocht naar nieuwe ideeën die een plaats zouden kunnen krijgen in 'New Place', het ging vooral om de grote vervanger van Uplace Machelen. Met andere woorden: het symbool Uplace moest eerst weer eens over de kling worden gejaagd alvorens er over een positief en toekomstgericht verhaal kon worden gesproken.

Wrang of niet, over één ding zijn we het allen eens: Brussel en de rand errond staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Tegen 2030 zullen we in Brussel en Brabant met 600.000 mensen meer zijn dan in het jaar 2000 het geval was. Dat betekent dat er op 30 jaar tijd het equivalent van een stad ter grootte van Antwerpen en Mechelen samen zal zijn bijgekomen. Naast de evidente nood aan voldoende woningen en aan een performant verkeersnetwerk waarin de mensen voldoende mobiel zijn - op een manier die het milieu niet blijft belasten zoals vandaag - zullen er dus ook voldoende jobs moeten zijn voor al die nieuwe mensen.

3.000 jobs

Daarover is er niet alleen consensus, er circuleren ook heel goeie ideeën over de invulling ervan. Dat bleek ook op de debatavond van Groen. Een tiental mensen vroeg er zich af hoe de reconversiezone Vilvoorde-Machelen in dit verhaal kan worden ingeschakeld. Voor de aanwezigen was het antwoord duidelijk: de Uplace-plannen moeten prominent plaats maken voor de maakindustrie. Maar geldt dat dan voor de hele 258 hectare van de reconversiezone? Want vergeet niet dat Uplace slechts 11 hectare van die hele zone inneemt. Bovendien is het niet onbelangrijk om te weten dat die 11 hectare van Uplace voor 3.000 jobs zullen zorgen. Denk dat weg, en de vraag zal luiden hoe een interessante maar hoogtechnologische maakindustrie - die bekend staat als niet al te arbeidsintensief - op z'n eentje voor zoveel jobs zal kunnen zorgen.

Uplace: Duizenden vierkante meters om startende ondernemers alle kansen te geven

In elk geval, Uplace sluit volledig aan bij de stadsontwikkeling waarin er ruimte is voor de nieuwe economie. Meer nog: we kunnen Hermes Sanctorum nu al meegeven dat Uplace - volledig getrouw aan de ondernemersziel van haar initiatiefnemers - een bepalende rol zal spelen voor die nieuwe economie.

Beste bondgenoot

Uplace heeft een uiterst belangrijke rol te vervullen als kickstarter. Of beter gezegd: Uplace moét de hele reconversie van de kanaalzone Vilvoorde-Machelen in gang kunnen trappen. De afgelopen 20 jaar heeft duidelijk gemaakt dat deze zone meer dan ooit nood heeft aan een innovatief initiatief dat op zichzelf levensvatbaar is en als trekker voor het hele reconversiegebied kan dienen. Dat is zeker niet vreemd. Er zijn buitenlandse voorbeelden genoeg waar zich eenzelfde ontwikkeling heeft afgespeeld. Kijk naar de Westfield centra, belevingscentra à la Uplace in Groot-Brittannië, die volledige buurten in Londen hebben opgekrikt.

Laat het duidelijk zijn: Uplace zal actief zijn steentje bijdragen en enkele duizenden vierkante meters ruimte openstellen voor jonge ondernemers die er hun eerste kantoor of atelier of productieplaats wensen te maken. Deze startende ondernemers zullen de kans krijgen om zich tegen zeer flexibele huurvoorwaarden - zowel naar prijs als naar oppervlakte en duurtijd - van een plekje te voorzien binnen Uplace om te ondernemen en hun ideeën om te zetten in een tastbaar product. Ze zullen kunnen genieten van gezamenlijke ontmoetingsruimtes en vergaderzalen. Ze zullen onderling ervaringen kunnen uitdelen en kunnen leren van elkaars mislukkingen en successen. Uplace biedt meer dan ooit ruimte voor die "maakindustrie".

Ruimtelijk staat niets de komst van New Place, de stadswijk waar naast wonen en leven ook de nieuwe economie centraal staat, in de weg. Maar schuif even het symbooldossier aan de kant en weet dat Uplace de beste bondgenoot is om New Place snel te verwezenlijken.

Kristof Lemahieu, bestuurder bij Uplace

Het Uplace-debat is voorbij, vanaf vandaag gaat het over New Place, zo schreef Hermes Sanctorum, Vlaams parlementslid voor Groen, op Knack.be. De aanleiding was een debatavond, waarbij de partij publiekelijk wilde nadenken over 'een zinvolle invulling' van de voormalige Renault-Vilvoorde site. Toen ik dat las, als ondernemer en bestuurder bij Uplace, vond ik dat ik moest reageren. Niet om Sanctorum kost wat kost tegen te spreken, maar om te zeggen dat we in feite op dezelfde golflengte zitten. Meer nog: met overtuiging zal er concreet werk gemaakt worden van de geopperde ideeën die kansen moeten geven aan jonge, creatieve ondernemers. Of was het debat enkel bedoeld om tegen het 'symbooldossier' Uplace te shotten?Het moet gezegd, tijdens de debatavond van Groen - waar ikzelf op aanwezig was - werden best interessante ideeën geopperd. Zo werd het buitenlandse voorstel van een fietsassemblageplek op tafel gelegd. Net zoals een 'makerspace', een industriële zone die bijvoorbeeld inspeelt op nieuwe productiemethodes zoals lasercutting, 3D-print en robotics. Slim gezien, want dit soort nieuwe economie - ook wel de maakindustrie genoemd - is vandaag meer dan ooit in trek. Spijtig genoeg zorgde de insteek ook voor een ietwat wrange bijsmaak. Het ging namelijk niet alleen om de gezamenlijke zoektocht naar nieuwe ideeën die een plaats zouden kunnen krijgen in 'New Place', het ging vooral om de grote vervanger van Uplace Machelen. Met andere woorden: het symbool Uplace moest eerst weer eens over de kling worden gejaagd alvorens er over een positief en toekomstgericht verhaal kon worden gesproken.Wrang of niet, over één ding zijn we het allen eens: Brussel en de rand errond staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Tegen 2030 zullen we in Brussel en Brabant met 600.000 mensen meer zijn dan in het jaar 2000 het geval was. Dat betekent dat er op 30 jaar tijd het equivalent van een stad ter grootte van Antwerpen en Mechelen samen zal zijn bijgekomen. Naast de evidente nood aan voldoende woningen en aan een performant verkeersnetwerk waarin de mensen voldoende mobiel zijn - op een manier die het milieu niet blijft belasten zoals vandaag - zullen er dus ook voldoende jobs moeten zijn voor al die nieuwe mensen.Daarover is er niet alleen consensus, er circuleren ook heel goeie ideeën over de invulling ervan. Dat bleek ook op de debatavond van Groen. Een tiental mensen vroeg er zich af hoe de reconversiezone Vilvoorde-Machelen in dit verhaal kan worden ingeschakeld. Voor de aanwezigen was het antwoord duidelijk: de Uplace-plannen moeten prominent plaats maken voor de maakindustrie. Maar geldt dat dan voor de hele 258 hectare van de reconversiezone? Want vergeet niet dat Uplace slechts 11 hectare van die hele zone inneemt. Bovendien is het niet onbelangrijk om te weten dat die 11 hectare van Uplace voor 3.000 jobs zullen zorgen. Denk dat weg, en de vraag zal luiden hoe een interessante maar hoogtechnologische maakindustrie - die bekend staat als niet al te arbeidsintensief - op z'n eentje voor zoveel jobs zal kunnen zorgen. In elk geval, Uplace sluit volledig aan bij de stadsontwikkeling waarin er ruimte is voor de nieuwe economie. Meer nog: we kunnen Hermes Sanctorum nu al meegeven dat Uplace - volledig getrouw aan de ondernemersziel van haar initiatiefnemers - een bepalende rol zal spelen voor die nieuwe economie.Uplace heeft een uiterst belangrijke rol te vervullen als kickstarter. Of beter gezegd: Uplace moét de hele reconversie van de kanaalzone Vilvoorde-Machelen in gang kunnen trappen. De afgelopen 20 jaar heeft duidelijk gemaakt dat deze zone meer dan ooit nood heeft aan een innovatief initiatief dat op zichzelf levensvatbaar is en als trekker voor het hele reconversiegebied kan dienen. Dat is zeker niet vreemd. Er zijn buitenlandse voorbeelden genoeg waar zich eenzelfde ontwikkeling heeft afgespeeld. Kijk naar de Westfield centra, belevingscentra à la Uplace in Groot-Brittannië, die volledige buurten in Londen hebben opgekrikt. Laat het duidelijk zijn: Uplace zal actief zijn steentje bijdragen en enkele duizenden vierkante meters ruimte openstellen voor jonge ondernemers die er hun eerste kantoor of atelier of productieplaats wensen te maken. Deze startende ondernemers zullen de kans krijgen om zich tegen zeer flexibele huurvoorwaarden - zowel naar prijs als naar oppervlakte en duurtijd - van een plekje te voorzien binnen Uplace om te ondernemen en hun ideeën om te zetten in een tastbaar product. Ze zullen kunnen genieten van gezamenlijke ontmoetingsruimtes en vergaderzalen. Ze zullen onderling ervaringen kunnen uitdelen en kunnen leren van elkaars mislukkingen en successen. Uplace biedt meer dan ooit ruimte voor die "maakindustrie".Ruimtelijk staat niets de komst van New Place, de stadswijk waar naast wonen en leven ook de nieuwe economie centraal staat, in de weg. Maar schuif even het symbooldossier aan de kant en weet dat Uplace de beste bondgenoot is om New Place snel te verwezenlijken.Kristof Lemahieu, bestuurder bij Uplace