Ingrid Lieten maakt zich zorgen over het stijgend aantal tienerzwangerschappen in België en het feit dat kinderen nog te vaak gepest worden op school. Dat zegt de Vlaamse minister van Armoedebestrijding in een reactie op het rapport Report Card 11 van Unicef, een onderzoek naar het kinderwelzijn in 29 geïndustrialiseerde landen tijdens het eerste decennium van deze eeuw.

Uit dat rapport blijkt dat België de negende plaats bekleedt voor het algemeen kinderwelzijn. Volgens Lieten "mogen we niet vergeten dat in Vlaanderen nog steeds bijna 10 procent van de kinderen in een kansarm gezin wordt geboren". In de steden loopt dat cijfer zelfs op tot één op de vijf (Gent en Genk) en één op de vier (Antwerpen).
De Vlaamse minister maakt zich vooral ongerust over een tweetal cijfers uit het rapport. "Ten eerste stijgt het aantal tienerzwangerschappen in ons land. Samen met het Verenigd Koninkrijk en Spanje zijn we het enige land waar de cijfers de verkeerde richting uitgaan. Ten tweede worden kinderen te vaak gepest op school. Van de onderzochte landen eindigt ons land op de derde plaats. Dat zijn twee fenomenen waar vooral kwetsbare kinderen en jongeren het slachtoffer van zijn en dat kunnen we als welvarende regio niet toestaan."

Vanuit het Vlaams armoedebeleid zet Lieten in op de leeftijd 0-3 jaar. De belangrijkste hersenontwikkeling zoals omgangsvormen, taal en emotiecontrole gebeurt immers tijdens de eerste drie levensjaren. "We ondersteunen projecten die zich specifiek focussen op jonge gezinnen die het 'moeilijk' hebben. Ze hebben vaak te veel zorgen aan hun hoofd en daardoor te weinig tijd om in hun kind te investeren."

België negende in Unicef-ranking

Unicef, de organisatie voor kinderen en jongeren van de Verenigde Naties, legde 29 geïndustrialiseerde landen op de rooster en onderzocht er het kinderwelzijn. België komt als negende uit de ranking van de VN-organisatie.

Yves Willemot, directeur van Unicef België, wil ondanks de relatieve cijfers meteen enkele werkpunten aanstippen. "Er bestaat nog altijd een grote ongelijkheid in het onderwijs, en bovendien is de kinderarmoede te groot in ons land."

Dat laatste vermeldt ook Unicef in het rapport. Volgens de organisatie is het "verontrustend" dat zoveel Belgische kinderen getroffen worden door armoede. "Iets meer dan één kind op tien leeft in een huishouden waarvan het beschikbaar inkomen minder dan de helft van het nationaal mediaan-inkomen bedraagt. Van de landen in Noord-West Europa haalt enkel Luxemburg minder goede punten. "Zowel vanuit ethisch als kinderrechtelijk standpunt, maar ook vanuit economisch en sociaal standpunt is dit bijzonder alarmerend."In eerste instantie lijkt België het goed te doen op onderwijs. Ons land strandt als tweede na Nederland. "Maar we hebben enkele grote uitdagingen voor de boeg wat de ongelijkheden betreft die ons onderwijssysteem in de hand werkt", stelt Willemot. Hij verwijst daarbij naar het hoge percentage jongeren tussen 15 en 19 jaar die niet naar school gaan en ook niet werken. Dat percentage bedraagt 5,7 procent van de scholieren.

Kloof tussen goede en minder goede leerlingen is enorm

In de algemene vergelijking stelt Unicef vast dat "de jaren 2000 een gestage verbetering kenden op verschillende domeinen van het kinderwelzijn in de geïndustrialiseerde wereld. Elk land waarover gegevens beschikbaar zijn, zag zijn kindersterfte en lage gezinswelvaart dalen, terwijl het aantal inschrijvingen voor hogere opleiding is toegenomen". Nederland scoort het hoogst in de algemene index, en ook in de vijf onderzochte domeinen haalt het elke keer een plaats in de top vijf. De recentste cijfers dateren echter van 2010, toen de beslissingen die de overheden door de crisis moesten nemen nog geen impact hadden op het kinderwelzijn.België mag zich ondanks een aantal negatieve elementen "verheugen over bepaalde positieve tendensen en cijfers", meent Willemot.

"De uitdaging bestaat erin om deze minstens te behouden in tijden van crisis". Om in deze crisistijden geen daling te krijgen van het kinderwelzijn, vraagt de kinderrechtenorganisatie van de VN aan politici het belang van het kind altijd in het achterhoofd te houden. "Niet alleen economische indicatoren bepalen het kinderwelzijn, ook het beleid speelt een cruciale rol", aldus Willemot.

Armoede bij kinderen

Uit de studie blijkt immers dat kinderarmoede niet onvermijdelijk is, maar afhangt van het gevoerde beleid. Bepaalde landen schermen hun kwetsbare kinderen veel beter af dan andere, en dat heeft niet per se te maken met het bbp. Zo scoort Tsjechië beter dan Oostenrijk, en Portugal beter dan de VS. (Belga/EA/SD)

Ingrid Lieten maakt zich zorgen over het stijgend aantal tienerzwangerschappen in België en het feit dat kinderen nog te vaak gepest worden op school. Dat zegt de Vlaamse minister van Armoedebestrijding in een reactie op het rapport Report Card 11 van Unicef, een onderzoek naar het kinderwelzijn in 29 geïndustrialiseerde landen tijdens het eerste decennium van deze eeuw. Uit dat rapport blijkt dat België de negende plaats bekleedt voor het algemeen kinderwelzijn. Volgens Lieten "mogen we niet vergeten dat in Vlaanderen nog steeds bijna 10 procent van de kinderen in een kansarm gezin wordt geboren". In de steden loopt dat cijfer zelfs op tot één op de vijf (Gent en Genk) en één op de vier (Antwerpen). De Vlaamse minister maakt zich vooral ongerust over een tweetal cijfers uit het rapport. "Ten eerste stijgt het aantal tienerzwangerschappen in ons land. Samen met het Verenigd Koninkrijk en Spanje zijn we het enige land waar de cijfers de verkeerde richting uitgaan. Ten tweede worden kinderen te vaak gepest op school. Van de onderzochte landen eindigt ons land op de derde plaats. Dat zijn twee fenomenen waar vooral kwetsbare kinderen en jongeren het slachtoffer van zijn en dat kunnen we als welvarende regio niet toestaan." Vanuit het Vlaams armoedebeleid zet Lieten in op de leeftijd 0-3 jaar. De belangrijkste hersenontwikkeling zoals omgangsvormen, taal en emotiecontrole gebeurt immers tijdens de eerste drie levensjaren. "We ondersteunen projecten die zich specifiek focussen op jonge gezinnen die het 'moeilijk' hebben. Ze hebben vaak te veel zorgen aan hun hoofd en daardoor te weinig tijd om in hun kind te investeren." België negende in Unicef-rankingUnicef, de organisatie voor kinderen en jongeren van de Verenigde Naties, legde 29 geïndustrialiseerde landen op de rooster en onderzocht er het kinderwelzijn. België komt als negende uit de ranking van de VN-organisatie. Yves Willemot, directeur van Unicef België, wil ondanks de relatieve cijfers meteen enkele werkpunten aanstippen. "Er bestaat nog altijd een grote ongelijkheid in het onderwijs, en bovendien is de kinderarmoede te groot in ons land." Dat laatste vermeldt ook Unicef in het rapport. Volgens de organisatie is het "verontrustend" dat zoveel Belgische kinderen getroffen worden door armoede. "Iets meer dan één kind op tien leeft in een huishouden waarvan het beschikbaar inkomen minder dan de helft van het nationaal mediaan-inkomen bedraagt. Van de landen in Noord-West Europa haalt enkel Luxemburg minder goede punten. "Zowel vanuit ethisch als kinderrechtelijk standpunt, maar ook vanuit economisch en sociaal standpunt is dit bijzonder alarmerend."In eerste instantie lijkt België het goed te doen op onderwijs. Ons land strandt als tweede na Nederland. "Maar we hebben enkele grote uitdagingen voor de boeg wat de ongelijkheden betreft die ons onderwijssysteem in de hand werkt", stelt Willemot. Hij verwijst daarbij naar het hoge percentage jongeren tussen 15 en 19 jaar die niet naar school gaan en ook niet werken. Dat percentage bedraagt 5,7 procent van de scholieren. Kloof tussen goede en minder goede leerlingen is enorm In de algemene vergelijking stelt Unicef vast dat "de jaren 2000 een gestage verbetering kenden op verschillende domeinen van het kinderwelzijn in de geïndustrialiseerde wereld. Elk land waarover gegevens beschikbaar zijn, zag zijn kindersterfte en lage gezinswelvaart dalen, terwijl het aantal inschrijvingen voor hogere opleiding is toegenomen". Nederland scoort het hoogst in de algemene index, en ook in de vijf onderzochte domeinen haalt het elke keer een plaats in de top vijf. De recentste cijfers dateren echter van 2010, toen de beslissingen die de overheden door de crisis moesten nemen nog geen impact hadden op het kinderwelzijn.België mag zich ondanks een aantal negatieve elementen "verheugen over bepaalde positieve tendensen en cijfers", meent Willemot. "De uitdaging bestaat erin om deze minstens te behouden in tijden van crisis". Om in deze crisistijden geen daling te krijgen van het kinderwelzijn, vraagt de kinderrechtenorganisatie van de VN aan politici het belang van het kind altijd in het achterhoofd te houden. "Niet alleen economische indicatoren bepalen het kinderwelzijn, ook het beleid speelt een cruciale rol", aldus Willemot. Armoede bij kinderenUit de studie blijkt immers dat kinderarmoede niet onvermijdelijk is, maar afhangt van het gevoerde beleid. Bepaalde landen schermen hun kwetsbare kinderen veel beter af dan andere, en dat heeft niet per se te maken met het bbp. Zo scoort Tsjechië beter dan Oostenrijk, en Portugal beter dan de VS. (Belga/EA/SD)