Uber-commissie pleit Pascal Smet vrij

Pascal Smet (Vooruit) op 1 juli 2022. © Belga

De bijzondere Uber-commissie van het Brussels Parlement heeft geen illegale of ongeoorloofde praktijken vastgesteld vanwege regeringsleden of illegale lobbypraktijken van zowel Uber als de actoren van de traditionele taxisector.

De bijzondere commissie kwam er eind vorig jaar na de UberFiles, een onderzoek van een internationaal journalistenconsortium met vanuit Belgische kant Knack, De Tijd en Le Soir. Daaruit bleek dat er contacten waren tussen de multinational Uber en de Brusselse regering bij de voorbereiding van de hervorming van de taxiordonnantie.

Vooral de contacten tussen staatssecretaris Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit), oud-minister van Mobiliteit, en een lobbyist van Uber, sprongen daarbij in het oog.

Lees verder onder het artikel.

Uit de hoorzittingen bleek dat er herhaaldelijke pogingen tot beïnvloeding en drukuitoefening waren. Dat leidde tot expliciete bedreigingen, fysieke aanvallen op chauffeurs, oproepen om op bepaalde politieke partijen en persoonlijkheden te stemmen. Maar de commissie heeft geen illegale en ongeoorloofde praktijken van regeringsleden vastgesteld.

Toenmalig minister Pascal Smet gaf tijdens zijn hoorzitting een zeer gedetailleerd overzicht van de totstandkoming van zijn taxiplan, dat enkel in eerste lezing door de regering werd goedgekeurd, en beklemtoonde dat hij een goed onderscheid kon maken tussen persoonlijke en professionele contacten. 

Aanbevelingen

Uit de hoorzittingen met deskundigen bleek dat een passend kader voor lobbyactiviteiten in het Brussels Gewest ontbreekt. Ook waren er vragen bij de verdeling van de bevoegdheden voor mobiliteit en bezoldigd personenvervoer over twee leden van de regering, wat door sommigen ervaren werd als een rem belemmering voor de goede werking van het bezoldigd personenvervoer. 

De commissie beveelt aan om nog voor het zomerreces de ordonnantie aan te passen zodat de Brusselse deontologische commissie daadwerkelijk kan worden opgericht en een deontologische code voor de parlementsleden kan opmaken.

Het ontwerpverslag van de Uber-commissie telt 390 pagina’s, waarvan het gros de weerslag is van een kleine twintig hoorzittingen die de commissie hield. Daarnaast bevat het 20 vaststellingen en 14 aanbevelingen. Die werden uitgewerkt door een werkgroep waarvoor alle in de bijzondere commissie vertegenwoordigde fracties werden uitgenodigd. Enkel PVDA nam hier niet aan deel. 

Maandag om 13 uur komt de commissie samen om de vaststellingen en aanbevelingen goed te keuren.

Partner Content