Tineke Van hooland werd gisteren verkozen tot nieuwe voorzitster van Open VLD Vrouwen. De blauwe dames moesten op zoek naar een nieuwe voorzitster nadat Eva De Bleeker staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming was geworden in de regering-De Croo. Van hooland (41) zit sinds 2019 in de gemeenteraad van Oudenaarde en adviseert met haar consultancykantoor Epic 10 bedrijven in de gezondheidszorg. Als voorzitster van Open VLD Vrouwen zal ze ook in het partijbestuur van de Open VLD zitten. 'Daar wil ik eraan meewerken dat Open VLD weer de partij vol creativiteit wordt.'
...

Tineke Van hooland werd gisteren verkozen tot nieuwe voorzitster van Open VLD Vrouwen. De blauwe dames moesten op zoek naar een nieuwe voorzitster nadat Eva De Bleeker staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming was geworden in de regering-De Croo. Van hooland (41) zit sinds 2019 in de gemeenteraad van Oudenaarde en adviseert met haar consultancykantoor Epic 10 bedrijven in de gezondheidszorg. Als voorzitster van Open VLD Vrouwen zal ze ook in het partijbestuur van de Open VLD zitten. 'Daar wil ik eraan meewerken dat Open VLD weer de partij vol creativiteit wordt.' Haar missie als voorzitster van Open VLD Vrouwen vat ze samen in drie begrippen: 'Pit, professionaliteit en talentmanagement.' Tineke Van hooland: 'Met pit bedoel ik dat wij onze stem willen laten horen en het beleid willen beïnvloeden. Ik lees bijvoorbeeld veel mooie dingen in de beleidsverklaring van staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz (Ecolo), maar mis wel ambitie. Zeker op het stuk van women empowerment en het stimuleren van vrouwelijk leiderschap. Over de loonkloof, bijvoorbeeld, lees ik dat er 'aanvullende maatregelen' zullen komen om de wet ter bestrijding van de loonkloof 'werkzamer' te maken. Die wet dateert al van 2012, waarom nog zo voorzichtig? De loonkloof moet worden weggewerkt. Punt.'Wilt u gelijk loon verplichten? Zoiets ligt moeilijk bij liberalen.Tineke Van hooland: Ik ben geen fan van dwang en quota, maar je moet erkennen dat bijvoorbeeld quota gewoon werken. Ze hebben voor positieve verandering gezorgd. Natuurlijk moet een werkgever altijd kunnen kiezen voor de sollicitant die het best geschikt is voor de job, maar vrouwen moeten wel evenveel kans hebben om überhaupt in een sollicitatieprocedure terecht te komen. Dan is het alsnog aan hen om, zodra ze in een job zitten, te bewijzen wat ze waard zijn.Uw tweede punt is professionaliteit. Gaat dat ook over Open VLD Vrouwen? Die organisatie is niet heel zichtbaar.Van hooland: Open VLD Vrouwen is geen soft vrouwenclubje, we moeten een professionele belangenvereniging zijn die, om maar iets te zeggen, op een vernieuwde en vernieuwende manier kan communiceren. Onze website zal dus opgefrist worden en we moeten onze plek opeisen op sociale media. Daar al moeten we jonge vrouwen en meisjes kunnen aanspreken, daar begint al, ik kom op punt drie, het talentmanagement. Als wij vrouwen onze stem willen verheffen, moeten we ze ook leren gebruiken. Daarom wil ik een academie opstarten die opleidingen, workshops en evenementen organiseert waar vrouwen en meisjes kunnen leren sterker in hun schoenen te staan. Hoe bouw je een netwerk uit, bijvoorbeeld, professioneel en privé. Men zegt vaak: het is niet wat je weet, maar wie je kent. Je hebt inderdaad mensen nodig die je steunen.Dat klinkt als een klassiek liberale visie op feminisme: erg gericht op vrouwen aan het werk krijgen.Van hooland: Dat komt omdat ikzelf een achtergrond heb in het bedrijfsleven en specifiek in een sector waarin netwerken heel belangrijk is. Ik wil mij daartoe niet beperken en zal me omringen met mensen die, bijvoorbeeld, expert zijn in partnergeweld. Onze academie kan ook assertiviteitstrainingen organiseren of cursussen zelfverdediging. Weet u, men heeft het in deze context gauw over soft skills. Ik zou niet weten wat er soft is aan assertiviteit. Het helpt je om carrière te maken, ja, maar het wapent ook tegen seksuele intimidatie op straat en helpt om grenzen te trekken in een toxische relatie.Premier en partijgenoot Alexander De Croo uit zich expliciet als feminist. In 2018 schreef hij het boek De eeuw van de vrouw. Moeten de liberalen voorop lopen in deze strijd?Van hooland: Absoluut. Als vrijheidminnende partij moeten wij toch bij uitstek dit momentum grijpen? Alexander gaf een schot voor de boeg met zijn boek en ook in de vernieuwing van de partij die voorzitter Egbert Lachaert aan het doorvoeren is, moeten we de kans grijpen. Open VLD moet de eeuw van de vrouw mee waarmaken. Laten we als liberale partij niet alleen de brug zijn tussen de politiek en het bedrijfsleven, maar ook met het middenveld. Wij moeten leiders, mannelijk en vrouwelijk, samenbrengen rond dit thema. Rolmodellen als vicepresident-elect Kamala Harris of voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton blijven belangrijk, maar het is niet voldoende. Het feminisme heeft ook mannen nodig die hun nek durven uit te steken en voor vrouwen opkomen. Ten slotte moet iedereen met de macht daartoe, van politicus tot bedrijfsleider, zijn of haar verantwoordelijkheid nemen en het kader scheppen waarin vrouwen en mannen gelijke kansen krijgen. Neem nu thuiswerk. Ik vraag me af of er een gelijke verdeling was tussen mannen en vrouwen om naar de kinderen te kijken tijdens de herfstvakantie? Wij zijn er allemaal samen verantwoordelijk voor dat we mannen niet langer als softie zien en vrouwen als slechte moeder wanneer de man ouderschapsverlof opneemt en de vrouw gaat werken.Wie zijn uw rolmodellen?Van hooland: In de eerste plaats mijn grootmoeders en moeder. Zij hamerden erop dat ik altijd onafhankelijk moest zijn, ook wat ideeën betreft. In het buitenland kijk ik op naar de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Zij doet, zowel vormelijk als inhoudelijk, op een heel moderne manier aan politiek. Ook voor Kamala Harris' parcours heb ik bewondering. Maar we hoeven niet altijd zo ver te kijken of zo hoog te mikken. Niet elk meisje hoeft ervan te dromen president te worden. Maar elk meisje of elke vrouw moet wel het zelfvertrouwen hebben en de kansen krijgen om datgene te durven doen waarin ze gelooft. Een zaak opstarten, gaan studeren, jezelf engageren in de politiek of een vereniging... Wees de verandering, zet de stap: dat moeten we voorhouden. En als het allemaal niet was wat je ervan had gedacht, ook goed! Maar probeer het tenminste.Waarom bent u in de politiek gestapt? U hebt een succesvolle carrière, waarom waagt u zich in een stiel die steeds harder wordt en steeds minder maatschappelijke waardering krijgt?Van hooland: In de laatste job die ik deed voor ik zelfstandig werd, moest ik beleidsvoorstellen doen. Wish lists op tafel leggen, grapten we altijd. Op den duur begon ik zin te krijgen om die wensen zelf uit te voeren, om zelf iets te doen. En dus ben ik in 2017 naar onze burgemeester, Marnic de Meulemeester (Open VLD), gestapt om mijn hulp aan te bieden. Het lag voor de hand om voor de liberalen te kiezen. Zelf de regie van je leven bepalen, zelf zorgen voor de middelen daarvoor: dat is waar ik voor sta. Werk hebben, geeft je vrijheid. Let wel, mijn gehechtheid aan autonomie maakt me niet asociaal of blind voor bijvoorbeeld het klimaatthema. Liberalisme is voor mij niet koud en kil.