'Na decennialange besparingspolitiek staan de overheidsinvesteringen nu al zo'n 30 jaar op een bijzonder laag pitje. De publieke investeringen werden met maar liefst de helft verminderd en schommelen nu tussen de 2 en 2,5 procent van het bbp.' Net om die reden wil PVDA een Toekomstbank oprichten, een piste die de partij in volle campagneperiode oppert.
...