Op een lezing voor de gloednieuwe N-VA-studentenclub aan de Universiteit Antwerpen heeft gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een mogelijke paars-groene regering een 'zeer slecht idee voor Vlaanderen' genoemd. 'Ik zal die regering met een Vlaamse minderheid met vuur bestrijden in het parlement, u kan op mij rekenen', zo vertrouwde hij de studenten woensdagavond toe.

Volgens Francken bewijst de stroeve regeringsvorming dat het Belgische model 'uitgeleefd' is. 'Het is mooi geweest, maar het is gedaan. Het zou niet van democratische reflex getuigen als de twee grootste partijen van België, N-VA en Vlaams Belang, niet mee mogen doen.'

Francken wees ook op de onverschilligheid die zou leven bij de bevolking over het uitblijven van een regering. 'Tijdens de lange regeringsvorming na de verkiezingen van 2010 zag je nog Belgische vlaggen hangen in de straten. Die zie je niet meer. Het is zoals het proces van een echtscheiding. Er is eerst woede, verdriet. Nu zijn we in de fase van de gelatenheid aan het geraken.'

Ik heb een idee over wat er gaat gebeuren, maar ik ga het niet zeggen.

Theo Francken (N-VA)

Fascist

De burgemeester van Lubbeek verwees naar zijn persoonlijke ervaringen in Franstalig België. 'Als je jarenlang wordt uitgescholden voor racist en fascist, als je in Verviers een lezing wil geven en je auto wordt gemolesteerd,... dan stopt het ergens. Hoe graag ik de Walen ook zie.'

Hij blijft evenwel op de N-VA-lijn: het confederalisme, waarbij het niveau België blijft bestaan ('inclusief de koning'), is geen separatisme. De N-VA'er begrijpt de Franstalige reacties niet op de communautaire voorstellen die zijn partij op de onderhandelingstafel legt. 'Ik wil akkoorden sluiten, maar niet met de lat op de grond.'

Francken benadrukte dat een tweederdemeerderheid niet noodzakelijk is voor een confederale doorstart. 'Er zijn gesprekken met de PS geweest. Je kan ook dingen in voorbereiding zetten', luidde het vaag.

Of Paul Magnette (PS) ook zal slagen in zijn missie om Paars-Groen te smeden, daar wil Francken zich niet over uitspreken. 'Ik heb een idee over wat er gaat gebeuren, maar ik ga het niet zeggen', klonk het geheimzinnig.

Op een lezing voor de gloednieuwe N-VA-studentenclub aan de Universiteit Antwerpen heeft gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een mogelijke paars-groene regering een 'zeer slecht idee voor Vlaanderen' genoemd. 'Ik zal die regering met een Vlaamse minderheid met vuur bestrijden in het parlement, u kan op mij rekenen', zo vertrouwde hij de studenten woensdagavond toe. Volgens Francken bewijst de stroeve regeringsvorming dat het Belgische model 'uitgeleefd' is. 'Het is mooi geweest, maar het is gedaan. Het zou niet van democratische reflex getuigen als de twee grootste partijen van België, N-VA en Vlaams Belang, niet mee mogen doen.' Francken wees ook op de onverschilligheid die zou leven bij de bevolking over het uitblijven van een regering. 'Tijdens de lange regeringsvorming na de verkiezingen van 2010 zag je nog Belgische vlaggen hangen in de straten. Die zie je niet meer. Het is zoals het proces van een echtscheiding. Er is eerst woede, verdriet. Nu zijn we in de fase van de gelatenheid aan het geraken.'FascistDe burgemeester van Lubbeek verwees naar zijn persoonlijke ervaringen in Franstalig België. 'Als je jarenlang wordt uitgescholden voor racist en fascist, als je in Verviers een lezing wil geven en je auto wordt gemolesteerd,... dan stopt het ergens. Hoe graag ik de Walen ook zie.'Hij blijft evenwel op de N-VA-lijn: het confederalisme, waarbij het niveau België blijft bestaan ('inclusief de koning'), is geen separatisme. De N-VA'er begrijpt de Franstalige reacties niet op de communautaire voorstellen die zijn partij op de onderhandelingstafel legt. 'Ik wil akkoorden sluiten, maar niet met de lat op de grond.'Francken benadrukte dat een tweederdemeerderheid niet noodzakelijk is voor een confederale doorstart. 'Er zijn gesprekken met de PS geweest. Je kan ook dingen in voorbereiding zetten', luidde het vaag. Of Paul Magnette (PS) ook zal slagen in zijn missie om Paars-Groen te smeden, daar wil Francken zich niet over uitspreken. 'Ik heb een idee over wat er gaat gebeuren, maar ik ga het niet zeggen', klonk het geheimzinnig.