De minister heeft geen plannen om opnieuw extra middelen vrij te maken voor de asieldiensten, omdat de eerder genomen maatregelen in volle uitwerking zijn. 'Maar die uitwerking vraagt natuurlijk tijd.'

De tenten in Arendonk zijn nodig omdat het opvangnetwerk van Fedasil zo goed als verzadigd is, luidt het in De Morgen. Dat is te wijten aan een stremmende uitstroom. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kampt met een achterstand van 11.000 dossiers, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft nog 3.654 dossiers weg te werken.

In een reactie zegt minister De Block dat ze al van bij haar aantreden op het departement Asiel en Migratie in december 2018 inzet op extra aanwervingen bij de asielinstanties om het personeelstekort weg te werken. In februari werd ook een actieplan aangenomen, om het 'asielprobleem terug onder controle te krijgen', zo luidde het toen. De woordvoerder van De Block verduidelijkt woensdag dat bij de DVZ al 15 van de voorziene 25 extra plaatsen ingevuld zijn en dat in juli 60 nieuwe mensen aan de slag gingen bij het CGVS. 'Maar die moeten natuurlijk nog worden opgeleid, en dat neemt tijd in beslag.'

De minister gaat ervan uit dat de situatie in de maanden oktober of november zal normaliseren. 'Er zijn nu geen plannen voor extra middelen, want de genomen maatregelen zijn in volle uitwerking. Maar die uitwerking vraagt natuurlijk tijd.'

De voorganger van De Block op Asiel en Migratie, oud-staatssecretaris Theo Francken (N-VA), breekt intussen opnieuw een lans voor het instellen van een 'rem' op het aantal asielzoekers. 'Er moet toch een afgesproken maximum aan asielaanvragen mogelijk zijn?! Ook de ontvangende samenleving heeft rechten', schrijft hij op Twitter.

De minister heeft geen plannen om opnieuw extra middelen vrij te maken voor de asieldiensten, omdat de eerder genomen maatregelen in volle uitwerking zijn. 'Maar die uitwerking vraagt natuurlijk tijd.'De tenten in Arendonk zijn nodig omdat het opvangnetwerk van Fedasil zo goed als verzadigd is, luidt het in De Morgen. Dat is te wijten aan een stremmende uitstroom. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kampt met een achterstand van 11.000 dossiers, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft nog 3.654 dossiers weg te werken. In een reactie zegt minister De Block dat ze al van bij haar aantreden op het departement Asiel en Migratie in december 2018 inzet op extra aanwervingen bij de asielinstanties om het personeelstekort weg te werken. In februari werd ook een actieplan aangenomen, om het 'asielprobleem terug onder controle te krijgen', zo luidde het toen. De woordvoerder van De Block verduidelijkt woensdag dat bij de DVZ al 15 van de voorziene 25 extra plaatsen ingevuld zijn en dat in juli 60 nieuwe mensen aan de slag gingen bij het CGVS. 'Maar die moeten natuurlijk nog worden opgeleid, en dat neemt tijd in beslag.'De minister gaat ervan uit dat de situatie in de maanden oktober of november zal normaliseren. 'Er zijn nu geen plannen voor extra middelen, want de genomen maatregelen zijn in volle uitwerking. Maar die uitwerking vraagt natuurlijk tijd.' De voorganger van De Block op Asiel en Migratie, oud-staatssecretaris Theo Francken (N-VA), breekt intussen opnieuw een lans voor het instellen van een 'rem' op het aantal asielzoekers. 'Er moet toch een afgesproken maximum aan asielaanvragen mogelijk zijn?! Ook de ontvangende samenleving heeft rechten', schrijft hij op Twitter.