'In Angelsaksische landen is een studie naar de economische impact normaal, in de Latijnse cultuur is het een taboe.' Zo verdedigde toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de keuze om samen met zijn collega op Financiën, Johan Van Overtveldt, de Nationale Bank aan het werk te zetten.
...