Marcia De Wachter heeft nooit een blad voor de mond genomen. 'Mijn moeder zei altijd tegen mij en mijn zussen: "Jullie moeten onafhankelijk zijn en jullie eigen standpunt innemen." En mijn vader wees erop: "Jullie zijn even goed als mannen." Ik heb die lessen ter harte genomen.' Daarbij verwijst ze ook naar haar naam: 'Marcia komt van " tempo di marcia" - muziek met enige kracht - maar mijn familienaam is De Wachter. Ik kan geduld opbrengen, en ik zet door als dat nodig is.'
...