Omdat de openstaande schulden van de stad Antwerpen gezakt zijn van 1,6 miljard euro in 2003 naar 522 miljoen euro eind 2017 en die tegen eind dit jaar zelfs naar net geen 400 miljoen euro verder zal dalen, hoeft de stad niet langer onder Vlaamse curatele te staan. Dat hebben Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) en het stadsbestuur maandag bekendgemaakt. De stedelijke begroting zal niet langer moeten worden goedgekeurd door een Vlaamse begeleidingscommissie.

Antwerpen torste decennialang een historische schuld, die er in 1995 toe leidde dat de stad onder curatele kwam te staan. 'De stad gaf te veel uit, niet aan investeringen want die deed ze eigenlijk zelfs te weinig, maar wel aan personeel', zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). 'In de jaren negentig werkten hier duizend mensen meer dan vandaag, voor minder inwoners. Bovendien ging het meestal om statutaire jobs, die dus langdurig en ook na het pensioen voor mokerslagen zorgden voor de stadskas. Onder mijn voorganger Patrick Janssens en schepen Luc Bungeneers is er een ommekeer ingezet en deze legislatuur hebben we voor een daling van 1.400 jobs gezorgd zonder dat er ontslagen zijn gevallen.' De schuldgraad van de stad bedraagt nu nog 1.000 euro per inwoner en daalt eind 2018 naar 750 euro, flink onder het Vlaamse gemiddelde van 990 euro.

Zowel Vlaams minister Homans als het stadsbestuur wijzen erop dat het wegwerken van de historische schuld niet betekent dat Antwerpen zich nu rijk mag rekenen. Zo zullen er nieuwe leningen worden aangegaan voor investeringen en zal er tijdens de volgende legislatuur nog eens 400 miljoen euro moeten worden gevonden om de pensioenen en de responsabiliseringsbijdrage te kunnen blijven betalen.

Omdat de openstaande schulden van de stad Antwerpen gezakt zijn van 1,6 miljard euro in 2003 naar 522 miljoen euro eind 2017 en die tegen eind dit jaar zelfs naar net geen 400 miljoen euro verder zal dalen, hoeft de stad niet langer onder Vlaamse curatele te staan. Dat hebben Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) en het stadsbestuur maandag bekendgemaakt. De stedelijke begroting zal niet langer moeten worden goedgekeurd door een Vlaamse begeleidingscommissie.Antwerpen torste decennialang een historische schuld, die er in 1995 toe leidde dat de stad onder curatele kwam te staan. 'De stad gaf te veel uit, niet aan investeringen want die deed ze eigenlijk zelfs te weinig, maar wel aan personeel', zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). 'In de jaren negentig werkten hier duizend mensen meer dan vandaag, voor minder inwoners. Bovendien ging het meestal om statutaire jobs, die dus langdurig en ook na het pensioen voor mokerslagen zorgden voor de stadskas. Onder mijn voorganger Patrick Janssens en schepen Luc Bungeneers is er een ommekeer ingezet en deze legislatuur hebben we voor een daling van 1.400 jobs gezorgd zonder dat er ontslagen zijn gevallen.' De schuldgraad van de stad bedraagt nu nog 1.000 euro per inwoner en daalt eind 2018 naar 750 euro, flink onder het Vlaamse gemiddelde van 990 euro.Zowel Vlaams minister Homans als het stadsbestuur wijzen erop dat het wegwerken van de historische schuld niet betekent dat Antwerpen zich nu rijk mag rekenen. Zo zullen er nieuwe leningen worden aangegaan voor investeringen en zal er tijdens de volgende legislatuur nog eens 400 miljoen euro moeten worden gevonden om de pensioenen en de responsabiliseringsbijdrage te kunnen blijven betalen.