SP.A wil de volgende legislatuur werk maken het leefloon. Dat moet opgetrokken worden naar de armoedegrens. Daartegenover staat dat de laagste lonen naar omhoog moeten en dat werkzoekenden intensievere begeleiding moeten krijgen. 'We verplichten niet om als tegenprestatie allerhande kleine klusjes op te knappen'

De SP.A wil de komende legislatuur de toekomst van het leefloonbeleid uittekenen. Centraal staan voor de sociaaldemocraten de maatschappelijke activering van mensen met een leefloon en de rol die de verschillende overheden daarin kunnen spelen.

Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten stipt aan dat de strijd tegen armoede begint bij een menswaardig inkomen. 'Het huidige leefloon is vandaag te laag voor een menswaardig leven,' aldus Lieten. Ze wil dat leefloon optrekken tot aan de armoedegrens en 'het consistent welvaartsvast houden'. De SP.A wil ook een lastenverlaging op de laagste inkomens, die flink boven de armoedegrens moeten uitkomen.

Daaraan koppelt federaal minister van Werk Monica De Coninck dat het verschil tussen een loon uit werken en een inkomen uit een uitkering groter moet. 'Als we werken aantrekkelijk willen maken dan moeten we ervoor zorgen dat werken aan het einde van de maand altijd meer opbrengt dan niet werken.'

'Niemand leert iets uit hier en daar klusjes opknappen'

Kamerlid Karin Temmerman verzet zich tegen het eisen van een tegenprestatie van mensen die een leefloon ontvangen, zoals door onder meer Rik Daems van Open VLD en Antwerps OCMW-schepen Liesbeth Homans (N-VA) bepleit. Wel zet ze het leefloon neer als 'een engagement om een traject naar werk te volgen.' SP.A bepleit een intensief en op maat gesneden begeleiding naar werk en opleiding. Volgens SP.A leert niemand iets uit van hot naar her gestuurd worden om klusjes op te knappen. 'Niet iedereen kan voltijds werken,' klinkt het bij SP.A. Sommige mensen zijn beter af in het circuit van de sociale economie. Temmerman: 'We helpen hen om hun vaardigheden te versterken en hun problemen aan te pakken zodat ze zelfstandig in het leven kunnen staan. Dat vraagt veel inspanning, maar het is op termijn beter voor zowel de betrokkene zelf als voor de samenleving. In onze aanpak staat het helpen van mensen naar echt werk met een degelijk inkomen centraal en niet het sanctioneren.'

'OCMW is meer dan loket waar geld uitgedeeld wordt'

Tot slot willen de sociaaldemocraten meer samenwerking tussen de verschillende overheden en de diensten die met werk en opleiding bezig zijn. 'Mensen moeten, of ze nu arbeider of zelfstandige zijn, door verschillende instanties tegelijk geholpen worden', zegt Lieten. 'Een kleine zelfstandige die na een faillissement een leefloon ontvangt, wordt bijvoorbeeld het best door zowel het OCMW als de VDAB geholpen om een nieuwe job te vinden. Omgekeerd kan een werkzoekende met een ruimere welzijnsproblematiek gebaat zijn met een begeleiding door het OCMW.'

De consulenten van de VDAB en het OCMW moeten volgens SP.A meer samenwerken om werkzoekenden en mensen met een leefloon te begeleiden naar werk. Daarvoor verwijst SP.A naar het werk van Monica De Coninck als OCMW-voorzitter in Antwerpen: 'Zij heeft bewezen dat je door het laten samenwerken van overheidsdiensten een zeer effectief beleid kan voeren. Het OCMW is meer dan een geheel aan loketten waar geld wordt uitgedeeld.'

SP.A wil de volgende legislatuur werk maken het leefloon. Dat moet opgetrokken worden naar de armoedegrens. Daartegenover staat dat de laagste lonen naar omhoog moeten en dat werkzoekenden intensievere begeleiding moeten krijgen. 'We verplichten niet om als tegenprestatie allerhande kleine klusjes op te knappen'De SP.A wil de komende legislatuur de toekomst van het leefloonbeleid uittekenen. Centraal staan voor de sociaaldemocraten de maatschappelijke activering van mensen met een leefloon en de rol die de verschillende overheden daarin kunnen spelen. Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten stipt aan dat de strijd tegen armoede begint bij een menswaardig inkomen. 'Het huidige leefloon is vandaag te laag voor een menswaardig leven,' aldus Lieten. Ze wil dat leefloon optrekken tot aan de armoedegrens en 'het consistent welvaartsvast houden'. De SP.A wil ook een lastenverlaging op de laagste inkomens, die flink boven de armoedegrens moeten uitkomen. Daaraan koppelt federaal minister van Werk Monica De Coninck dat het verschil tussen een loon uit werken en een inkomen uit een uitkering groter moet. 'Als we werken aantrekkelijk willen maken dan moeten we ervoor zorgen dat werken aan het einde van de maand altijd meer opbrengt dan niet werken.' Kamerlid Karin Temmerman verzet zich tegen het eisen van een tegenprestatie van mensen die een leefloon ontvangen, zoals door onder meer Rik Daems van Open VLD en Antwerps OCMW-schepen Liesbeth Homans (N-VA) bepleit. Wel zet ze het leefloon neer als 'een engagement om een traject naar werk te volgen.' SP.A bepleit een intensief en op maat gesneden begeleiding naar werk en opleiding. Volgens SP.A leert niemand iets uit van hot naar her gestuurd worden om klusjes op te knappen. 'Niet iedereen kan voltijds werken,' klinkt het bij SP.A. Sommige mensen zijn beter af in het circuit van de sociale economie. Temmerman: 'We helpen hen om hun vaardigheden te versterken en hun problemen aan te pakken zodat ze zelfstandig in het leven kunnen staan. Dat vraagt veel inspanning, maar het is op termijn beter voor zowel de betrokkene zelf als voor de samenleving. In onze aanpak staat het helpen van mensen naar echt werk met een degelijk inkomen centraal en niet het sanctioneren.'Tot slot willen de sociaaldemocraten meer samenwerking tussen de verschillende overheden en de diensten die met werk en opleiding bezig zijn. 'Mensen moeten, of ze nu arbeider of zelfstandige zijn, door verschillende instanties tegelijk geholpen worden', zegt Lieten. 'Een kleine zelfstandige die na een faillissement een leefloon ontvangt, wordt bijvoorbeeld het best door zowel het OCMW als de VDAB geholpen om een nieuwe job te vinden. Omgekeerd kan een werkzoekende met een ruimere welzijnsproblematiek gebaat zijn met een begeleiding door het OCMW.'De consulenten van de VDAB en het OCMW moeten volgens SP.A meer samenwerken om werkzoekenden en mensen met een leefloon te begeleiden naar werk. Daarvoor verwijst SP.A naar het werk van Monica De Coninck als OCMW-voorzitter in Antwerpen: 'Zij heeft bewezen dat je door het laten samenwerken van overheidsdiensten een zeer effectief beleid kan voeren. Het OCMW is meer dan een geheel aan loketten waar geld wordt uitgedeeld.'