"Momenteel zijn er 559.000 werklozen in België, waarvan 417.000 uitkeringsgerechtigd", schrijft senator Daems in een opiniestuk in De Morgen. "Dit kost de samenleving 8,9 miljard euro of maar liefst 25 procent van de personenbelasting, waar in de perceptie niets tegenover staat. Dat bedreigt het draagvlak voor onze solidariteit."

Niet pesten

Dat 95.000 Vlamingen meer dan een jaar werkloos zijn, toont volgens de liberaal dat de maatschappij er niet in slaagt om die langdurig werklozen te betrekken. Volgens hem zou een verplichte dag gemeenschapsdienst hen helpen weer arbeidsritme te ontwikkelen, sociale contacten op te bouwen en misschien zelfs door te stromen naar een volwaardige job. Twee dagen per week moet voor hem ook bespreekbaar zijn voor wie meer dan twee jaar zonder werk zit.

"Het is niet de bedoeling de langdurig werkloze te pesten", aldus nog Daems. "Ze kunnen nuttig werk verrichten voor de maatschappij, die per slot van rekening ook solidair is met hen." Hij benadrukt ook dat mensen getroffen door bijvoorbeeld ziekte of invaliditeit niet onder zijn voorstel vallen.

Oud idee

Daems lanceerde het idee al eens in 2006, maar dat werd toen binnen zijn partij niet op applaus onthaald, zo brengt De Morgen nog in herinnering. Guy Verhofstadt diepte het nadien wel op in zijn vierde burgermanifest. (Belga/TV)

"Momenteel zijn er 559.000 werklozen in België, waarvan 417.000 uitkeringsgerechtigd", schrijft senator Daems in een opiniestuk in De Morgen. "Dit kost de samenleving 8,9 miljard euro of maar liefst 25 procent van de personenbelasting, waar in de perceptie niets tegenover staat. Dat bedreigt het draagvlak voor onze solidariteit."Dat 95.000 Vlamingen meer dan een jaar werkloos zijn, toont volgens de liberaal dat de maatschappij er niet in slaagt om die langdurig werklozen te betrekken. Volgens hem zou een verplichte dag gemeenschapsdienst hen helpen weer arbeidsritme te ontwikkelen, sociale contacten op te bouwen en misschien zelfs door te stromen naar een volwaardige job. Twee dagen per week moet voor hem ook bespreekbaar zijn voor wie meer dan twee jaar zonder werk zit. "Het is niet de bedoeling de langdurig werkloze te pesten", aldus nog Daems. "Ze kunnen nuttig werk verrichten voor de maatschappij, die per slot van rekening ook solidair is met hen." Hij benadrukt ook dat mensen getroffen door bijvoorbeeld ziekte of invaliditeit niet onder zijn voorstel vallen. Daems lanceerde het idee al eens in 2006, maar dat werd toen binnen zijn partij niet op applaus onthaald, zo brengt De Morgen nog in herinnering. Guy Verhofstadt diepte het nadien wel op in zijn vierde burgermanifest. (Belga/TV)