Als vandaag een kernramp zou plaatsvinden in ons land, dan is de aansprakelijkheid van kerncentrale-uitbater Electrabel begrensd op 1,2 miljard euro. Onaanvaardbaar, vindt SP.A, omdat schattingen van de kosten bij een kernramp al gauw boven de 20 miljard euro zitten. Het leeuwendeel daarvan zou voor rekening van de belastingbetaler zijn, zegt de partij. 'Het kan niet de bedoeling zijn dat de regering de kosten van een ramp met tot op de draad versleten kerncentrales afwentelt op de gezinnen', hekelt SP.A-Kamerlid Karin Temmerman.
...

Als vandaag een kernramp zou plaatsvinden in ons land, dan is de aansprakelijkheid van kerncentrale-uitbater Electrabel begrensd op 1,2 miljard euro. Onaanvaardbaar, vindt SP.A, omdat schattingen van de kosten bij een kernramp al gauw boven de 20 miljard euro zitten. Het leeuwendeel daarvan zou voor rekening van de belastingbetaler zijn, zegt de partij. 'Het kan niet de bedoeling zijn dat de regering de kosten van een ramp met tot op de draad versleten kerncentrales afwentelt op de gezinnen', hekelt SP.A-Kamerlid Karin Temmerman.Samen met haar collega-SP.A'er Peter Vanvelthoven dient Temmerman daarom een wetsvoorstel in om de aansprakelijkheid onbegrensd te maken. Bovendien moet de uitbater via een verzekering een schadevoergoeding van 2,5 miljard euro garanderen, voor het geval het bedrijf snel failliet zou gaan en er daarna niets meer te rapen valt. 'Belangrijk is ook dat het moederbedrijf Engie in de aansprakelijkheid wordt meegenomen', zegt Temmerman. 'De winsten van Electrabel gaan naar het Franse moederbedrijf. Dan mag dat moederbedrijf ook mee garant staan als er schadevergoedingen betaald moeten worden.' Vanmiddag komt in de Kamer de parlementaire commissie Nucleaire Veiligheid samen om zich te buigen over het lek in Doel 1. Vorige week moest die kerncentrale stilgelegd worden door een lek op een reservekoelsysteem. Het FANC, de nucleaire waakhond, schaalde het lek in op het allerlaagste risiconiveau, en communiceerde dat het incident geen enkel gevaar voor de nuclaire veiligheid inhield. Tegelijk bleek het lek op een moeilijk bereikbare plaats te zitten, met een hoge stralingsintensiteit. Oud FANC-directeur Willy De Roovere uitte daarom toch bezorgdheid: 'De plaats van het lek is heel abnormaal en als dusdanig beschouw ik dat als ernstig. Dat zou je niet mogen hebben.'Peter Vanvelthoven, die de parlementaire commissie voorzit, vermoedt dat Electrabel in de fout is gegaan bij haar communicatie. Aanvankelijk werd gesteld dat de kerncentrale stilgelegd werd voor onderhoudswerken, pas later was sprake van een lek. 'Wij hebben het gevoel dat Electrabel in hun communicatie heeft willen laten uitschijnen dat het allemaal zo erg niet was.We willen ook weten wanneer de minister is ingelicht, en of hij meteen correct werd ingelicht,' aldus Vanvelthoven. 'De vraag is niet alleen of er foute communicatie is geweest, maar ook of dat bewust gebeurd is. Dat zou nog een stuk ernstiger zijn. Over kerncentrales verwacht de publieke opinie een groot vertrouwen. Als er bewust informatie achtergehouden werd, dan kunnen we geen enkel geloof meer hechten aan Electrabel.' Ook over de oorzaak van het lek wil SP.A snel verduidelijking. 'Heeft dat te maken met de ouderdom van de kerncentrales, zoals wij vermoeden, of is er een gebrek aan onderhoud geweest? En moeten de andere kerncentrales ook onderzocht worden?'