Een deel van dat bedrag, 800 miljoen euro, willen de Vlaamse socialisten halen bij de hoogste pensioenen en bij een hervorming van de fiscale subsidies voor het pensioensparen via de werkgever en het individuele pensioensparen.

SP.A-voorzitter John Crombez lanceerde het centrale idee voor het SP.A-pensioenplan een jaar geleden al: 1500 euro minimumpensioen voor iedereen die voldoende gewerkt heeft. Daarbij zou elk uur tellen, ook de uren die mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid.

Nu ligt er een berekend plan op tafel. Iedereen met een loopbaan van 42 jaar moet recht hebben op een pensioen van 1500 euro. De socialisten schakelen wel over in een een systeem dat rekent in uren. Zo komt een loopbaan van 42 jaar overeen met 65.520 uren of een gemiddelde van 30 uur per week. Bedoeling is dat ook mantelzorguren en ouderschapsuren daarin worden meegeteld. 'Op die manier zijn mensen zelf in staat hun loopbaan in te delen in periodes waarin ze meer of minder werken zonder dat hun pensioenopbouw in het gedrang komt', legt Conner Rousseau, Oost-Vlaams lijsttrekker en een van de mensen achter het pensioenplan, uit.

Wie ervoor kiest langer te werken dan 42 jaar, krijgt in de SP.A-plannen een pensioenverhoging. SP.A stelt voor de pensioenbonus opnieuw in te voeren. Concreet zou het gaan om een bonus van 1,374 euro per gewerkte dag extra. Wie een jaar extra werkt, krijgt zo 35,71 euro bruto per maand extra. Wie vijf jaar extra werkt, komt aan bijna 180 euro bruto per maand extra.

Het optrekken van de minimumpensioenen kost volgens SP.A 2,3 miljard euro en de pensioenbonus 200 miljoen euro. Om die pensioenplannen te financieren pleiten de socialisten voor een afbouw van de bedrijfssubsidies, het afschaffen van de fiscale subsidies voor salariswagens en een efficiëntere werking van de administraties.

Maar een deel van de financiering, 800 miljoen euro om precies te zijn, moet komen via ingrepen in het pensioensysteem zelf. Zo moet 500 miljoen komen uit een verhoogde solidariteitsbijdrage van de hoogste pensioenen. Die opbrengsten moeten dan dienen om de laagste pensioenen op te trekken.

Verder moet er 300 miljoen euro komen uit een hervorming van de fiscale subsidiëring van de aanvullende pensioenen. Zo stelt SP.A bijvoorbeeld voor om het percentage van de fiscale aftrek in het individuele pensioensparen op te trekken (tot 33 procent), maar het aftrekbare bedrag te verlagen (tot 600 euro). Op die manier moeten de mensen die maar weinig kunnen sparen buiten schot blijven, is de redenering.

CD&V en OKRA gematigd positief

Bij CD&V is men het eens dat de wettelijke pensioenen moeten versterkt worden. 'We pleiten voor het optrekken van alle minimumpensioenen en uitkeringen tot de Europese armoededrempel', zegt CD&V-pensioenspecialiste Sonja Becq. Een afbouw van het fiscale voordeel op het pensioensparen ziet CD&V dan weer niet zitten en de tweede pijler moet volgens CD&V veralgemeend worden.

Volgens OKRA, de vereniging voor en door 55-plussers, ziet men 'interessante elementen' in het sp.a-voorstel. 'Zo kunnen we het aspect van de armoedebescherming via een minimumpensioen van 1.500 euro wel volgen', legt pensioenspecialist Niek De Meester uit. Tegelijk wil OKRA het ganse verzekeringsprincipe in het pensioenstelsel wel beschermen en vreest de vereniging toch een soort 'nivellering' omdat de hogere pensioenen een hogere bijdrage moeten leveren.

Een deel van dat bedrag, 800 miljoen euro, willen de Vlaamse socialisten halen bij de hoogste pensioenen en bij een hervorming van de fiscale subsidies voor het pensioensparen via de werkgever en het individuele pensioensparen.SP.A-voorzitter John Crombez lanceerde het centrale idee voor het SP.A-pensioenplan een jaar geleden al: 1500 euro minimumpensioen voor iedereen die voldoende gewerkt heeft. Daarbij zou elk uur tellen, ook de uren die mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid. Nu ligt er een berekend plan op tafel. Iedereen met een loopbaan van 42 jaar moet recht hebben op een pensioen van 1500 euro. De socialisten schakelen wel over in een een systeem dat rekent in uren. Zo komt een loopbaan van 42 jaar overeen met 65.520 uren of een gemiddelde van 30 uur per week. Bedoeling is dat ook mantelzorguren en ouderschapsuren daarin worden meegeteld. 'Op die manier zijn mensen zelf in staat hun loopbaan in te delen in periodes waarin ze meer of minder werken zonder dat hun pensioenopbouw in het gedrang komt', legt Conner Rousseau, Oost-Vlaams lijsttrekker en een van de mensen achter het pensioenplan, uit. Wie ervoor kiest langer te werken dan 42 jaar, krijgt in de SP.A-plannen een pensioenverhoging. SP.A stelt voor de pensioenbonus opnieuw in te voeren. Concreet zou het gaan om een bonus van 1,374 euro per gewerkte dag extra. Wie een jaar extra werkt, krijgt zo 35,71 euro bruto per maand extra. Wie vijf jaar extra werkt, komt aan bijna 180 euro bruto per maand extra. Het optrekken van de minimumpensioenen kost volgens SP.A 2,3 miljard euro en de pensioenbonus 200 miljoen euro. Om die pensioenplannen te financieren pleiten de socialisten voor een afbouw van de bedrijfssubsidies, het afschaffen van de fiscale subsidies voor salariswagens en een efficiëntere werking van de administraties. Maar een deel van de financiering, 800 miljoen euro om precies te zijn, moet komen via ingrepen in het pensioensysteem zelf. Zo moet 500 miljoen komen uit een verhoogde solidariteitsbijdrage van de hoogste pensioenen. Die opbrengsten moeten dan dienen om de laagste pensioenen op te trekken. Verder moet er 300 miljoen euro komen uit een hervorming van de fiscale subsidiëring van de aanvullende pensioenen. Zo stelt SP.A bijvoorbeeld voor om het percentage van de fiscale aftrek in het individuele pensioensparen op te trekken (tot 33 procent), maar het aftrekbare bedrag te verlagen (tot 600 euro). Op die manier moeten de mensen die maar weinig kunnen sparen buiten schot blijven, is de redenering.Bij CD&V is men het eens dat de wettelijke pensioenen moeten versterkt worden. 'We pleiten voor het optrekken van alle minimumpensioenen en uitkeringen tot de Europese armoededrempel', zegt CD&V-pensioenspecialiste Sonja Becq. Een afbouw van het fiscale voordeel op het pensioensparen ziet CD&V dan weer niet zitten en de tweede pijler moet volgens CD&V veralgemeend worden. Volgens OKRA, de vereniging voor en door 55-plussers, ziet men 'interessante elementen' in het sp.a-voorstel. 'Zo kunnen we het aspect van de armoedebescherming via een minimumpensioen van 1.500 euro wel volgen', legt pensioenspecialist Niek De Meester uit. Tegelijk wil OKRA het ganse verzekeringsprincipe in het pensioenstelsel wel beschermen en vreest de vereniging toch een soort 'nivellering' omdat de hogere pensioenen een hogere bijdrage moeten leveren.