Die 3,2 miljoen euro is een recordbedrag aan huurgelden die nooit werden betaald. Uiteindelijk is het de belastingbetaler die, via de Vlaamse begroting, voor alle niet-geïnde tekorten opdraait, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Marc Hendrickx (N-VA). Die vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). 'Het is tegenover de gemeenschap, maar evenzeer voor de huurders zelf, belangrijk dat een correct beleid ten aanzien van wanbetalers wordt gevolgd, en dat huurders die niet betalen van zeer nabij worden opgevolgd. Zeker in het verleden gebeurde dat niet door alle maatschappijen even nauwgezet.'

WoninGent, de Vlaamse huisvestingsmaatschappij met het grootste aantal achterstallige betalingen, trekt sinds een klein jaar voor een verzoening naar de vrederechter met wie echt niet betaalt.

Die 3,2 miljoen euro is een recordbedrag aan huurgelden die nooit werden betaald. Uiteindelijk is het de belastingbetaler die, via de Vlaamse begroting, voor alle niet-geïnde tekorten opdraait, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Marc Hendrickx (N-VA). Die vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). 'Het is tegenover de gemeenschap, maar evenzeer voor de huurders zelf, belangrijk dat een correct beleid ten aanzien van wanbetalers wordt gevolgd, en dat huurders die niet betalen van zeer nabij worden opgevolgd. Zeker in het verleden gebeurde dat niet door alle maatschappijen even nauwgezet.' WoninGent, de Vlaamse huisvestingsmaatschappij met het grootste aantal achterstallige betalingen, trekt sinds een klein jaar voor een verzoening naar de vrederechter met wie echt niet betaalt.