Schepen Tom Meeuws is een aimabel man. Dat bewijst hij nogmaals in zijn Knack interview van 11 september. Hij wringt zich in allerlei bochten om niemand voor het hoofd te stoten, maar pleegt ondertussen wel een karaktermoord op het vorige beleid. Geheel onterecht overigens. Schepen Meeuws plukt vandaag niet alleen de vruchten van dat beleid, hij zet het ook verder. Geheel conform het bestuursakkoord dat hij een jaar geleden onderhandelde en onderschreef. We begrijpen dat schepen Meeuws een trendbreuk wil laten uitschijnen in het sociaal beleid en respecteren het recht dat hij heeft om eigen accenten te leggen. Maar niet ten koste zijn coalitiepartner. En niet ten koste van de armen in deze stad.

Schepen Tom Meeuws plukt niet alleen de vruchten van het vorige beleid, hij zet het ook verder.

In zijn omschrijvingen van de armoede in Antwerpen vervangt hij immers terechte bezorgdheden door ongebreideld optimisme. Een eerste stap naar het minimaliseren van problemen, wat nooit een goed idee is. Daarbij hanteert hij, zacht uitgedrukt, onvolledige cijfers. Zo lezen we onder meer het cijfer van 400 wanbetalers op 155.000 sociale huurders in Vlaanderen. Niet dat wij willen speculeren waar die cijfers vandaan komen, maar bij de stedelijke sociale huisvestingsmaatschappij 'Woonhaven' alleen al hebben 1.629 zittende huurders een huurachterstal. Dat is zo'n 10 procent van de sociale huurders. Ook de positieve blik op de vluchtelingenproblematiek in de stad, mag niet leiden tot verwaarlozing van de problematiek. Je kan niet rond het feit dat er meer vluchtelingen en subsidiair beschermden in een leefloonsituatie zitten dan Belgen. Wij kunnen u ook verzekeren dat deze mensen beduidend langer in die precaire situatie zitten dan het gemiddelde van 9 maanden dat Meeuws de journalist voorrekende. Cijfers waarvan wij vermoeden dat ze niet echt loepzuiver zijn, maar het aantal maanden van afhankelijkheid daalt wel degelijk. Een tendens die volop bezig was...onder het vorige bestuur.

Schepen Tom Meeuws plukt niet alleen de vruchten van het vorige beleid, hij zet het ook verder.

Enigzins verontrustend wordt het wanneer de schepen beweert dat de activering anders moet. Onder de vorige legislatuur was Antwerpen met kop, schouders en middenrif kampioen onder steden en gemeenten in deze discipline. Nogmaals, eigen accenten moeten kunnen en stijlverschillen zijn onvermijdelijk. Maar de activering van kansarmen in deze stad moet vooral toonaangevend en performant blijven. Het is een belangrijke oorzaak van het dalend aantal mensen die met een leefloon moeten rondkomen in onze stad. En ja, ook daar is het beleid in de vorige legislatuur niet vreemd aan?

Verder pronkt Meeuws met plannen om veel meer bijkomende steun te geven aan mensen die een leefloon genieten en laat hij het uitschijnen alsof dit een revolutie is in het beleid. De waarheid is dat Antwerpen ook vorige legislatuur een koploper was in bijkomende steun die op maat van de cliënt werd besteed. Alle initiatieven die de schepen vol overgave aankondigt in het interview, bestaan al. Dat kan u nalezen in het OCMW Vademecum. Net als Levinas zeer boeiende lectuur. Wanneer bepaalde vormen van steun werden geschrapt, bijvoorbeeld om zelfredzaamheid te bevorderen, vonden de middelen steeds een weg naar andere vormen van ondersteuning. En zo kan ik wel even doorgaan. Mag ik trouwens opmerken dat schepen Meeuws meermaals zijn bewondering heeft geuit voor de manier waarop zijn voorganger, Fons Duchateau, de daklozenproblematiek heeft aangepakt? Daar kwamen zelfs spreekwoordelijke rozen aan te pas. Ook daar blijven we rekenen op continuïteit en verder uitbouw.

In een coalitie is loyaliteit naar onderhandelingspartners een belangrijk onderdeel. Kibbelkabinetten zijn niet goed voor beleid en verkiezingen. Dat bewijst de recente geschiedenis. Schepen Meeuws zal in mij dan ook een loyale partner blijven vinden.We willen hem wel met aandrang vragen om eenzelfde loyaliteit en vooral correctheid aan de dag te leggen in de communicatie over zijn coalitiepartner.

Marco Laenens is ondervoorzitter van het Zorgbedrijf Antwerpen en OCMW-raadslid voor N-VA. Johan Klaps is fractieleider van N-VA in de Antwerpse gemeenteraad.

Schepen Tom Meeuws is een aimabel man. Dat bewijst hij nogmaals in zijn Knack interview van 11 september. Hij wringt zich in allerlei bochten om niemand voor het hoofd te stoten, maar pleegt ondertussen wel een karaktermoord op het vorige beleid. Geheel onterecht overigens. Schepen Meeuws plukt vandaag niet alleen de vruchten van dat beleid, hij zet het ook verder. Geheel conform het bestuursakkoord dat hij een jaar geleden onderhandelde en onderschreef. We begrijpen dat schepen Meeuws een trendbreuk wil laten uitschijnen in het sociaal beleid en respecteren het recht dat hij heeft om eigen accenten te leggen. Maar niet ten koste zijn coalitiepartner. En niet ten koste van de armen in deze stad.In zijn omschrijvingen van de armoede in Antwerpen vervangt hij immers terechte bezorgdheden door ongebreideld optimisme. Een eerste stap naar het minimaliseren van problemen, wat nooit een goed idee is. Daarbij hanteert hij, zacht uitgedrukt, onvolledige cijfers. Zo lezen we onder meer het cijfer van 400 wanbetalers op 155.000 sociale huurders in Vlaanderen. Niet dat wij willen speculeren waar die cijfers vandaan komen, maar bij de stedelijke sociale huisvestingsmaatschappij 'Woonhaven' alleen al hebben 1.629 zittende huurders een huurachterstal. Dat is zo'n 10 procent van de sociale huurders. Ook de positieve blik op de vluchtelingenproblematiek in de stad, mag niet leiden tot verwaarlozing van de problematiek. Je kan niet rond het feit dat er meer vluchtelingen en subsidiair beschermden in een leefloonsituatie zitten dan Belgen. Wij kunnen u ook verzekeren dat deze mensen beduidend langer in die precaire situatie zitten dan het gemiddelde van 9 maanden dat Meeuws de journalist voorrekende. Cijfers waarvan wij vermoeden dat ze niet echt loepzuiver zijn, maar het aantal maanden van afhankelijkheid daalt wel degelijk. Een tendens die volop bezig was...onder het vorige bestuur.Enigzins verontrustend wordt het wanneer de schepen beweert dat de activering anders moet. Onder de vorige legislatuur was Antwerpen met kop, schouders en middenrif kampioen onder steden en gemeenten in deze discipline. Nogmaals, eigen accenten moeten kunnen en stijlverschillen zijn onvermijdelijk. Maar de activering van kansarmen in deze stad moet vooral toonaangevend en performant blijven. Het is een belangrijke oorzaak van het dalend aantal mensen die met een leefloon moeten rondkomen in onze stad. En ja, ook daar is het beleid in de vorige legislatuur niet vreemd aan? Verder pronkt Meeuws met plannen om veel meer bijkomende steun te geven aan mensen die een leefloon genieten en laat hij het uitschijnen alsof dit een revolutie is in het beleid. De waarheid is dat Antwerpen ook vorige legislatuur een koploper was in bijkomende steun die op maat van de cliënt werd besteed. Alle initiatieven die de schepen vol overgave aankondigt in het interview, bestaan al. Dat kan u nalezen in het OCMW Vademecum. Net als Levinas zeer boeiende lectuur. Wanneer bepaalde vormen van steun werden geschrapt, bijvoorbeeld om zelfredzaamheid te bevorderen, vonden de middelen steeds een weg naar andere vormen van ondersteuning. En zo kan ik wel even doorgaan. Mag ik trouwens opmerken dat schepen Meeuws meermaals zijn bewondering heeft geuit voor de manier waarop zijn voorganger, Fons Duchateau, de daklozenproblematiek heeft aangepakt? Daar kwamen zelfs spreekwoordelijke rozen aan te pas. Ook daar blijven we rekenen op continuïteit en verder uitbouw.In een coalitie is loyaliteit naar onderhandelingspartners een belangrijk onderdeel. Kibbelkabinetten zijn niet goed voor beleid en verkiezingen. Dat bewijst de recente geschiedenis. Schepen Meeuws zal in mij dan ook een loyale partner blijven vinden.We willen hem wel met aandrang vragen om eenzelfde loyaliteit en vooral correctheid aan de dag te leggen in de communicatie over zijn coalitiepartner. Marco Laenens is ondervoorzitter van het Zorgbedrijf Antwerpen en OCMW-raadslid voor N-VA. Johan Klaps is fractieleider van N-VA in de Antwerpse gemeenteraad.