Samusocial: 'Wat eerder amateuristisch bestuur leek, bleek uiteindelijk een doofpot'

27/06/17 om 17:39 - Bijgewerkt om 17:37

Bron: Belga

'We merkten als snel dat Samusocial amateuristisch bestuurd werd. Pas toen we alles bijeen legden, beseften we dat dit amateurisme een doofpot verborg'. Dat verklaarde regeringscommissaris Sandrine Cnapelinckx op de eerste hoorzitting van de parlementaire onderzoekscommissie Samusocial in het Brussels Parlement.

Samusocial: 'Wat eerder amateuristisch bestuur leek, bleek uiteindelijk een doofpot'

Samusocial © Belga

Regeringscommissaris Sandrine Cnapelinckx en haar collega Tina Martens stelden een rapport op over de zitpenningen bij de daklozenorganisatie, in opdracht van minister-president Rudi Vervoort. De onthullingen in dat rapport bleken uiteindelijk de doodsteek voor de top van Samusocial, waaronder voormalig Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) en ex-OCMW-voorzitster Pascal Peraïta (PS).

De regeringscommissarissen bevestigden dat ze niet op de hoogte waren van het bestaan van het bureau, noch van parallelle raden van bestuur waarop zij als regeringscommissaris niet werden uitgenodigd. Ze wisten ook niet dat Pascale Peraïta, die directeur van Samusocial was tot ze in 2013 voorzitster werd van het OCMW van de stad Brussel, met onbetaald verlof is bij de vzw en dus nog steeds een arbeidscontract heeft en in principe terug kan naar de daklozenorganisatie.

'Peraïta heeft zich vandaag niet aangemeld bij Samusocial of een ziekenbriefje ingediend', luidde het in antwoord op een vraag van Benoît Cerexhe (cdH). De gemeenteraad van Brussel benoemde maandag haar opvolger aan het hoofd van het OCMW.

Tina Martens bevestigde op een vraag van Arnaud Verstraete (Groen) dat het systeem van zitpenningen zowel bij het OCMW van de hoofdstad als bij Samusocial gelijklopend is, met dezelfde bedragen, en vaak ook dezelfde ontvangers.

De regeringscommissarissen wezen er ook op ze pas werden aangesteld op 28 januari 2016 en een maand later pas in functie kwamen. Pas in mei kregen ze hun eerste uitnodiging voor een raad van bestuur. De volgende uitnodiging kwam er in november. Heel wat vergaderingen werden uitgesteld en vragen naar het huishoudelijk reglement, agenda's of bijlagen bleven onbeantwoord.

'We zijn tegengewerkt door de top van Samusocial in de uitoefening van onze overheidsopdracht', erkende ze op vraag van Paul Delva (CD&V).

Onze partners