Federaal minister van Begroting Hervé Jamar (MR) heeft bevestigd dat de Belgische begroting vorig jaar met minstens 3,2 procent in het rood is gegaan. De federale regering beklemtoont dat zij zich aan haar begrotingsdoelstellingen heeft gehouden en dus vasthoudt aan de begrotingsdoelstellingen voor 2015.

Facturen uit het verleden

Volgens de eerste ramingen waarover Jamar beschikt, zouden de federale staat en de sociale zekerheid (Entiteit I) vorig jaar zijn uitgekomen op een financieringssaldo van -2,8 procent van het bruto binnenlands product. De deelstaten (Entiteit II) zouden een financieringssaldo van -0,4 procent hebben geboekt, terwijl de vooropgestelde doelstelling -0,1 procent was, zo stelt een persbericht van Jamar.

Jamar, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en het kernkabinet, dat zich over de begrotingsproblemen boog, beklemtonen dat de federale regering heeft vastgehouden aan de begrotingsdoelstellingen en tegelijk diverse belangrijke maatregelen heeft genomen om de facturen uit het verleden zo veel mogelijk af te lossen.

Geen rekeningen doorschuiven

In de begroting 2014, zo vervolgt de mededeling, zullen alle voorgeboekte facturen worden afgelost voor alle departementen. Geen enkele factuur van 2014 zal dus worden doorgeschoven naar de begroting van dit jaar. Voor Justitie, waarvoor de goedgekeurde kredieten ontoereikend waren, heeft de federale regering kredieten vrijgemaakt voor een globaal bedrag van 72,390 miljoen euro.

"Het feit dat Entiteit I de vastgestelde doelstellingen voor 2014 nakomt, betekent dus dat de federale overheid haar begrotingsdoelstellingen voor 2015 behoudt. Ze gaat uit van een verbetering van 0,7 procent van het structureel tekort voor de periode 2015-16", besluit het persbericht.

Structurele hervormingen

Jamar herinnert er overigens aan dat de federale regering de Europese Commissie zal informeren over de begroting van dit jaar en over de structurele hervormingen die ze wil doorvoeren. De Commissie had België vorig najaar om extra uitleg gevraagd omdat er volgens de Europese begrotingswaakhond een risico bestaat dat ons land zich niet aan de begrotingsafspraken zou kunnen houden.

Intellectueel oneerlijk

Dat het tekort op de begroting boven de 3% ligt, betekent dat ons land extra controle kan krijgen van Europa. De hele dag werden er dan ook verklaringen afgelegd over wie de verantwoordelijkheid draagt van het tekort.

Het federaal niveau kijkt naar de deelstaten, en die kijken op hun beurt naar elkaar.

Federaal minister van Werk en vorig Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) liet ten slotte weten dat hij 'het zwartepietenspel over de begroting intellectueel oneerlijk vindt'.

Federaal minister van Begroting Hervé Jamar (MR) heeft bevestigd dat de Belgische begroting vorig jaar met minstens 3,2 procent in het rood is gegaan. De federale regering beklemtoont dat zij zich aan haar begrotingsdoelstellingen heeft gehouden en dus vasthoudt aan de begrotingsdoelstellingen voor 2015. Volgens de eerste ramingen waarover Jamar beschikt, zouden de federale staat en de sociale zekerheid (Entiteit I) vorig jaar zijn uitgekomen op een financieringssaldo van -2,8 procent van het bruto binnenlands product. De deelstaten (Entiteit II) zouden een financieringssaldo van -0,4 procent hebben geboekt, terwijl de vooropgestelde doelstelling -0,1 procent was, zo stelt een persbericht van Jamar. Jamar, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en het kernkabinet, dat zich over de begrotingsproblemen boog, beklemtonen dat de federale regering heeft vastgehouden aan de begrotingsdoelstellingen en tegelijk diverse belangrijke maatregelen heeft genomen om de facturen uit het verleden zo veel mogelijk af te lossen. In de begroting 2014, zo vervolgt de mededeling, zullen alle voorgeboekte facturen worden afgelost voor alle departementen. Geen enkele factuur van 2014 zal dus worden doorgeschoven naar de begroting van dit jaar. Voor Justitie, waarvoor de goedgekeurde kredieten ontoereikend waren, heeft de federale regering kredieten vrijgemaakt voor een globaal bedrag van 72,390 miljoen euro. "Het feit dat Entiteit I de vastgestelde doelstellingen voor 2014 nakomt, betekent dus dat de federale overheid haar begrotingsdoelstellingen voor 2015 behoudt. Ze gaat uit van een verbetering van 0,7 procent van het structureel tekort voor de periode 2015-16", besluit het persbericht. Jamar herinnert er overigens aan dat de federale regering de Europese Commissie zal informeren over de begroting van dit jaar en over de structurele hervormingen die ze wil doorvoeren. De Commissie had België vorig najaar om extra uitleg gevraagd omdat er volgens de Europese begrotingswaakhond een risico bestaat dat ons land zich niet aan de begrotingsafspraken zou kunnen houden.Dat het tekort op de begroting boven de 3% ligt, betekent dat ons land extra controle kan krijgen van Europa. De hele dag werden er dan ook verklaringen afgelegd over wie de verantwoordelijkheid draagt van het tekort.Het federaal niveau kijkt naar de deelstaten, en die kijken op hun beurt naar elkaar. Federaal minister van Werk en vorig Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) liet ten slotte weten dat hij 'het zwartepietenspel over de begroting intellectueel oneerlijk vindt'.