Verhalen in een artikel in De Standaard van zaterdag, verteld door zeven Antwerpse agenten, zijn hem gekend, maar dateren volgens hem van voor zijn tijd. "Ik betreur het vandaag verschenen artikel in De Standaard. Sinds ik korpschef ben, hebben wij nog nooit enige klacht ontvangen of onderzocht in het kader van racisme. Geen enkele allochtone collega heeft mij ooit al benaderd met zulke klachten", reageert de korpschef, die de verhalen herkent vanuit een periode voor hij korpschef was.

"Indien er nog steeds problemen zijn, nodig ik deze collega's dan ook uit om met de korpsleiding contact te nemen zodat elke vorm van racisme officieel kan worden onderzocht en er gepast op kan worden gereageerd."

'Structurele discriminatie'

De zeven agenten getuigden anoniem in de krant, uit vrees voor tuchtmaatregelen. Ze hebben het onder meer over het geen hand krijgen van collega's. Ze stellen 'makakken' of 'vuile bruine strontkikker' te worden genoemd. Ook bij het verloop van promotierondes worden vragen gesteld. Een van de zeven zag meermaals een promotie aan zijn neus voorbij gaan, ook al was hij de enige en geslaagde kandidaat. De situatie wordt in De Standaard omschreven als "structurele discriminatie".

Het Antwerpse korps kent 2.600 agenten, waarvan 2 procent allochtone agenten. Dat staat in schril contract met de 30 procent van de Antwerpse inwoners die een migratieachtergrond heeft. (Belga/TE)

Verhalen in een artikel in De Standaard van zaterdag, verteld door zeven Antwerpse agenten, zijn hem gekend, maar dateren volgens hem van voor zijn tijd. "Ik betreur het vandaag verschenen artikel in De Standaard. Sinds ik korpschef ben, hebben wij nog nooit enige klacht ontvangen of onderzocht in het kader van racisme. Geen enkele allochtone collega heeft mij ooit al benaderd met zulke klachten", reageert de korpschef, die de verhalen herkent vanuit een periode voor hij korpschef was. "Indien er nog steeds problemen zijn, nodig ik deze collega's dan ook uit om met de korpsleiding contact te nemen zodat elke vorm van racisme officieel kan worden onderzocht en er gepast op kan worden gereageerd." De zeven agenten getuigden anoniem in de krant, uit vrees voor tuchtmaatregelen. Ze hebben het onder meer over het geen hand krijgen van collega's. Ze stellen 'makakken' of 'vuile bruine strontkikker' te worden genoemd. Ook bij het verloop van promotierondes worden vragen gesteld. Een van de zeven zag meermaals een promotie aan zijn neus voorbij gaan, ook al was hij de enige en geslaagde kandidaat. De situatie wordt in De Standaard omschreven als "structurele discriminatie". Het Antwerpse korps kent 2.600 agenten, waarvan 2 procent allochtone agenten. Dat staat in schril contract met de 30 procent van de Antwerpse inwoners die een migratieachtergrond heeft. (Belga/TE)