De Raad van State heeft geoordeeld dat het verlies van de titel van Karel Anthonissen als gewestelijk directeur bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de bijhorende bevoegdheden niet het gevolg zijn van een benoemingsbesluit om een collega tot adviseur-generaal te benoemen, maar voortvloeit uit vroegere regelgeving. Bijgevolg wordt de uiterst dringende noodzakelijkheid niet aangetoond.

Anthonissen heeft sinds 16 januari geen bevoegdheden meer. Hij mag enkel nog een studie maken over de bestrijding van de fiscale fraude. Die moet af zijn tegen 2018, het jaar waarin hij 65 wordt.

Ongenade

Anthonissen viel in onge­nade bij zijn superieuren door zijn veelvuldige publieke verklaringen, waarin hij ­zowel de top van de be­lastingdiensten als regeringsleden er openlijk van beschuldigde onvoldoende ijver aan de dag te leggen in de strijd tegen de fiscale fraude.

Een eerdere schorsing kreeg hij ongedaan voor de rechtbank.

In een nieuwe procedure, die volgens de officiële uitleg van de fiscus zeker niet tegen hem persoonlijk gericht is, wordt zijn huidige functie ongedaan gemaakt, en ­worden alle bevoegdheden overgedragen aan een adviseur-generaal.

Voor Gent heet de nieuweling Stijn Van Hove. Sinds 16 januari heeft hij alle bevoegdheden overgenomen.

De Raad van State heeft geoordeeld dat het verlies van de titel van Karel Anthonissen als gewestelijk directeur bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de bijhorende bevoegdheden niet het gevolg zijn van een benoemingsbesluit om een collega tot adviseur-generaal te benoemen, maar voortvloeit uit vroegere regelgeving. Bijgevolg wordt de uiterst dringende noodzakelijkheid niet aangetoond. Anthonissen heeft sinds 16 januari geen bevoegdheden meer. Hij mag enkel nog een studie maken over de bestrijding van de fiscale fraude. Die moet af zijn tegen 2018, het jaar waarin hij 65 wordt. Anthonissen viel in onge­nade bij zijn superieuren door zijn veelvuldige publieke verklaringen, waarin hij ­zowel de top van de be­lastingdiensten als regeringsleden er openlijk van beschuldigde onvoldoende ijver aan de dag te leggen in de strijd tegen de fiscale fraude. Een eerdere schorsing kreeg hij ongedaan voor de rechtbank. In een nieuwe procedure, die volgens de officiële uitleg van de fiscus zeker niet tegen hem persoonlijk gericht is, wordt zijn huidige functie ongedaan gemaakt, en ­worden alle bevoegdheden overgedragen aan een adviseur-generaal. Voor Gent heet de nieuweling Stijn Van Hove. Sinds 16 januari heeft hij alle bevoegdheden overgenomen.