Eind 2017 kregen de plannen voor de bouw van het winkel- en 'belevingscomplex' in Machelen min of meer de doodsteek toen de Raad van State (voor een tweede keer) de ruimtelijke plannen voor het project vernietigde. Een logisch gevolg van die vernietiging is dat de eerdere milieuvergunning uit 2016 ook automatisch nietig is. Dat heeft de Raad van State nu bevestigd in een arrest over de beroepen van onder meer Leuven, Vilvoorde, Unizo, Bond Beter Leefmilieu, enz... uit 2016. Intussen zijn er wel andere plannen met de betrokken site. Zo stelden de gemeente Machelen en bemiddelaar Alexander D'Hooghe voor de zomer een plan voor om van de site een zone met kmo's, maakwinkels en een groot park te maken. (Belga)

Eind 2017 kregen de plannen voor de bouw van het winkel- en 'belevingscomplex' in Machelen min of meer de doodsteek toen de Raad van State (voor een tweede keer) de ruimtelijke plannen voor het project vernietigde. Een logisch gevolg van die vernietiging is dat de eerdere milieuvergunning uit 2016 ook automatisch nietig is. Dat heeft de Raad van State nu bevestigd in een arrest over de beroepen van onder meer Leuven, Vilvoorde, Unizo, Bond Beter Leefmilieu, enz... uit 2016. Intussen zijn er wel andere plannen met de betrokken site. Zo stelden de gemeente Machelen en bemiddelaar Alexander D'Hooghe voor de zomer een plan voor om van de site een zone met kmo's, maakwinkels en een groot park te maken. (Belga)