Dat heeft de Raad vrijdag meegedeeld.

De Raad van State oordeelt dat de maatregel in strijd is met artikel 121 van de nieuwe gemeentewet en niet tot de bevoegdheden van de lokale overheden behoort.

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, had de Brusselse burgemeester Philip Close (PS) op 28 september een totaal verbod op prostitutie op het volledige grondgebied van de stad Brussel uitgevaardigd. Het verbod gold voor onbepaalde tijd.

Dat heeft de Raad vrijdag meegedeeld. De Raad van State oordeelt dat de maatregel in strijd is met artikel 121 van de nieuwe gemeentewet en niet tot de bevoegdheden van de lokale overheden behoort. Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, had de Brusselse burgemeester Philip Close (PS) op 28 september een totaal verbod op prostitutie op het volledige grondgebied van de stad Brussel uitgevaardigd. Het verbod gold voor onbepaalde tijd.