Omdat de ziekte niet behandelbaar is, is zijn onvermogen om het proces bij te wonen permanent. Betrokkenen bij het proces kunnen nog steeds beroep aantekenen tegen de stopzetting. De man uit het district Borken wordt beschuldigd van honderdvoudige medeplichtigheid aan moord in het Duitse concentratiekamp Stutthof bij het Poolse Gdansk van 1942 tot 1944. Volgens het centrale kantoor in Ludwigsburg dat verantwoordelijk is voor het onderzoek naar nazi-misdaden, zijn 65.000 mensen in Stutthof en zijn subkampen omgekomen evenals tijdens de zogenaamde dodenmarsen aan het einde van de oorlog. In de afgelopen jaren zijn verschillende voormalige concentratiekampwachters in Duitsland nog na hun 90ste levensjaar aangeklaagd. Dat markeert een verandering in Duitsland in het omgaan met nazi-misdaden. Decennialang had de rechterlijke macht alleen diegenen vervolgd die tot de leiding van de concentratiekampen behoorden of zelf hadden gemoord of in het oog liepen door bijzonder gruwelijke wreedheden, de zogeheten 'Exzesstäter'. Volgens de juridische interpretatie van vandaag is iedereen schuldig, die de exploitatie van een concentratie- of vernietgingskamp door zijn dienst mogelijk maakte. (Belga)

Omdat de ziekte niet behandelbaar is, is zijn onvermogen om het proces bij te wonen permanent. Betrokkenen bij het proces kunnen nog steeds beroep aantekenen tegen de stopzetting. De man uit het district Borken wordt beschuldigd van honderdvoudige medeplichtigheid aan moord in het Duitse concentratiekamp Stutthof bij het Poolse Gdansk van 1942 tot 1944. Volgens het centrale kantoor in Ludwigsburg dat verantwoordelijk is voor het onderzoek naar nazi-misdaden, zijn 65.000 mensen in Stutthof en zijn subkampen omgekomen evenals tijdens de zogenaamde dodenmarsen aan het einde van de oorlog. In de afgelopen jaren zijn verschillende voormalige concentratiekampwachters in Duitsland nog na hun 90ste levensjaar aangeklaagd. Dat markeert een verandering in Duitsland in het omgaan met nazi-misdaden. Decennialang had de rechterlijke macht alleen diegenen vervolgd die tot de leiding van de concentratiekampen behoorden of zelf hadden gemoord of in het oog liepen door bijzonder gruwelijke wreedheden, de zogeheten 'Exzesstäter'. Volgens de juridische interpretatie van vandaag is iedereen schuldig, die de exploitatie van een concentratie- of vernietgingskamp door zijn dienst mogelijk maakte. (Belga)