Verschillende medewerkers van het kabinet-Van Overtveldt verdienen buiten hun uren een centje bij door lezingen te geven bij Practicali, dat seminaries en lezingen organiseert over allerlei fiscale thema's. De verstrengeling tussen Practicali en het kabinet Financiën is echter zo ver doorgegroeid dat CD&V-Kamerlid Franky Demon aan de alarmbel trekt. In een opiniestuk op Knack.be omschrijft hij de banden tussen Practicali en het kabinet als 'belangenvermenging'.
...

Verschillende medewerkers van het kabinet-Van Overtveldt verdienen buiten hun uren een centje bij door lezingen te geven bij Practicali, dat seminaries en lezingen organiseert over allerlei fiscale thema's. De verstrengeling tussen Practicali en het kabinet Financiën is echter zo ver doorgegroeid dat CD&V-Kamerlid Franky Demon aan de alarmbel trekt. In een opiniestuk op Knack.be omschrijft hij de banden tussen Practicali en het kabinet als 'belangenvermenging'.'Het bedrijf werd opgericht door een ambtenaar van de FOD Financiën. Intussen zijn er twee andere ambtenaren - tevens inspecteurs van taxatie - die zich hebben ingekocht in het bedrijf,' zo schrijft Demon. 'Practicali heeft een enorme hechte band met de belastingadministratie. Via hun zaakvoerders en bijhorend netwerk slagen zij erin om héél snel over informatie te beschikken rond wetgeving in opmaak, ontwerpen van circulaires, beslissingen, enzovoort. Op die manier hebben zij dus altijd een streepje voor op de concurrentie.'Franky Demon volgt voor CD&V ook de werkgroep politieke vernieuwing op, die werd opgericht na de recente reeks schandalen rond de mandaten en bijverdiensten van parlementairen. De werkgroep moet de deontologie van de parlementairen aanscherpen, maar voor Demon moet die ook breder opengetrokken worden. 'We zien hoe er mensen van het kabinet en de FOD Financiën wetswijzigingen via een bureau - Practicali - naar buiten brengen die nog niet eens beslist zijn door de regering. En nog voor de wetteksten definitief zijn, worden zelfs de achterpoortjes weggegeven bij Practicali. Dat vind ik erover. Ons voorstel is om in de werkgroep politieke vernieuwing ook een deontologische code te voorzien voor kabinetsmedewerkers. De controle daarop mag wat mij betreft ook vanuit het Parlement gebeuren,' aldus Demon. 'Het is logisch dat cabinettards een voorsprong hebben over de wetgeving die op til staat. Maar dan moet je toch de deontologie hebben om daarmee niet tegen betaling tegen die op til staande wetgeving cursussen te gaan geven? Het is het ene of het andere. Ik zeg niet dat iemand op een kabinet geen les mag geven. Maar wetten op poten zetten over fiscaliteit en daarna over de achterpoortjes gaan spreken: dat lijkt mij van het goede te veel.' Aan Belga laat het kabinet-Van Overtveldt weten dat Practicali nooit informatie vroeger dan anderen in handen heeft gehad. 'Daar is nooit tegen gezondigd", is te horen bij de minister van Financiën. Medewerkers die een lezing willen geven, moeten daar steeds toestemming voor vragen, verzekert Johan Van Overtveldt.