Er zijn bijzonder nauwe banden tussen tussen het kabinet van Financiënminister Johan Van Overtveldt en Practicali, dat seminaries rond fiscaliteit geeft. Verschillende kabinetsmedewerkers van Van Overtveldt en mensen uit zijn administratie verdienen bij door op tijd en stond een cursus te geven, vaak over wetgeving die nog definitief moet goedgekeurd worden door de regering. Een tijdlang kreeg Practicali zelfs sneller dan hun concurrenten de omzendbrief over de recentste wetswijzigingen.
...

Er zijn bijzonder nauwe banden tussen tussen het kabinet van Financiënminister Johan Van Overtveldt en Practicali, dat seminaries rond fiscaliteit geeft. Verschillende kabinetsmedewerkers van Van Overtveldt en mensen uit zijn administratie verdienen bij door op tijd en stond een cursus te geven, vaak over wetgeving die nog definitief moet goedgekeurd worden door de regering. Een tijdlang kreeg Practicali zelfs sneller dan hun concurrenten de omzendbrief over de recentste wetswijzigingen.Oppositiepartij sp.a wijst nu ook naar een recent wetsvoorstel dat door het kabinet Financiën werd uitgewerkt en waardoor de concurrenten van Practicali een belangrijk voordeel zouden verliezen. Een aantal verstrekkers van seminaries - zoals vzw's, beroepsvereniging van boekhouders, of de fiscale hogescholen - is vrijgesteld van BTW. Practicali is een BVBA, en moet dus wél BTW aanrekenen.Een recent wetsontwerp van het kabinet-Van Overtvelt wil daarmee komaf maken. Iedereen die opleidingen geeft die ruimer opengesteld worden - bijvoorbeeld hogeschoolopleidingen die ook toegankelijk zijn voor mensen die geen student zijn - zou volgens het voorstel BTW moeten betalen. Dat zou in betekenen dat hun competitief voordeel tegenover Practicali wegvalt, zo klinkt het bij sp.a.Opvallend is dat in de toelichting bij het wetsontwerp, dat zou gelden voor opleidingen in de algemene zin, fiscale seminaries expliciet als voorbeeld genoemd worden. Bovendien is een van de medeauteurs van het wetsvoorstel een kabinetsmedewerker bij Financiën die ook regelmatig tegen betaling gaat spreken bij Practicali.Het wetsontwerp ging uiteindelijk naar de ministerraad, maar raakte daar niet besproken. Een mogelijke verklaring is dat ook bij de meerderheid gemorrel is ontstaan over de sfeer van vriendjespolitiek tussen Practicali en het kabinet Financiën.Voor Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) is in ieder geval duidelijk dat er iets moet veranderen. 'De minister van Financiën moet orde op zaken stellen op zijn kabinet. Hij moet alle banden met Practicali doorknippen. Daarnaast moet er ook een onderzoek komen van de gemeenschappelijke interne auditdienst van de federale overheid. Liever vandaag dan morgen.'Volgens sp.a zijn er voldoende elementen die belangenvermenging doen vermoeden, en zou het niet meer dan logisch zijn dat de minister daarin tussenkomt. 'Het heeft er alle schijn van dat hier gaat over een uit de hand gelopen bijverdienste van twee fiscale ambtenaren. Deze mensen voelen zich ongenaakbaar. Het ziet ernaar uit dat ze de hand boven het hoofd worden gehouden door het kabinet Financiën,' zegt Van der Maelen over de situatie.Op het kabinet van minister van Overtveldt reageert men nuchter op de zaak. 'Practicali doet af en toe een beroep op de heer Van Sant om als spreker op te treden voor hun seminaries, net zoals vele andere beroepsverenigingen dat doen,' zegt woordvoerder Ferry Comhair. 'Dit jaar heeft hij bijvoorbeeld ook nog lezingen gegeven aan onder meer Mechelse, Gentse en Kortrijkse beroepsverenigingen.' Het wetsvoorstel zelf heeft volgens Comhair weinig met Practicali te maken. 'De rechtstreekse aanleiding om die wet te wijzigen is een concrete klacht van het VBO inzake concurrentieverstoring in de sector van de taalopleidingen. Overigens is dat onderwerp toen niet besproken op de ministerraad, omdat van de sector bijkomende verduidelijkingen werden gevraagd. Ook nu nog zit dat in de ontwerpfase.'