Franky Demon (CD&V)

CD&V over Practicali: ‘Breid deontologische code uit naar kabinetsmedewerkers’

Franky Demon (CD&V) Kamerlid voor CD&V

CD&V-Kamerlid Franky Demon wil dat er een deontologische code komt voor kabinetsmedewerkers. Het voorstel komt er als reactie op enkele kabinetsmedewerkers van minister Van Overtveldt die betaald cursussen geven over fiscale wetgeving – en vooral over de achterpoortjes – die nog niet eens door de regering is goedgekeurd.

‘Breid deontologische code uit naar kabinetsmedewerkers’

Practicali is een vennootschap uit Meulebeke dat seminaries en lezingen organiseert over allerlei soorten fiscale en financiële thema’s. Het bedrijf werd opgericht door een ambtenaar van de FOD Financiën. Intussen zijn er 2 andere ambtenaren – tevens inspecteurs van taxatie – die zich hebben ingekocht in het bedrijf.

Practicali heeft een enorme hechte band met de belastingadministratie. Via hun zaakvoerders en het bijhorend netwerk slagen zij erin om héél snel over informatie te beschikken rond wetgeving in opmaak, ontwerpen van circulaires, beslissingen, enzovoort. Op die manier hebben zij dus altijd een streepje voor op de concurrentie, die die contacten niet heeft. Dat heet in een mooi woord: belangenvermenging.

Deze zaak is reeds aan bod gekomen bij parlementaire vragen aan Koen Geens (CD&V) als minister van Financiën en recent ook aan zijn opvolger Johan Van Overtveldt (N-VA). Onder Koen Geens is er een tuchtonderzoek gestart naar de nevenactiviteiten van de betrokken ambtenaren. Een intern advies van 2015 van de FOD geeft striemende kritiek op de activiteiten van de betrokken ambtenaren. De nevenactiviteiten via Practicali zijn in strijd met de deontologische code van de FOD Financiën. Een tuchtprocedure en een procedure voor de Raad van State zijn momenteel hangende.

Dit heet in een mooi woord: belangenvermenging.

Sinds het aantreden van de nieuwe minister van Financiën Van Overtveldt is de zaak eigenlijk geëxplodeerd. Een gedetacheerde ambtenaar van de BTW-administratie, Tim Van Sant, werkt nu als adviseur BTW op het kabinet van Van Overtveldt. Hij geeft daarnaast vaak lezingen over BTW bij Practicali – omdat hij dat daarvoor ook al deed. In zijn contract heeft de minister bevestigd dat hij die nevenactiviteiten mag blijven uitoefenen. Als gevolg van die expliciete goedkeuring van de minister heeft Tim Van Sant andere collega-kabinetsmedewerkers ervan overtuigd om ook lezingen te gaan geven.

Wat gebeurt er dus nu allemaal? Er worden door kabinetsmedewerkers van Van Overtveldt lezingen gegeven over wetgeving, die bijlange nog niet is afgeklopt, waarbij men de belangrijkste hervormingen meegeeft en tevens de nieuwe achterpoortjes aanduidt. Denk maar aan cursussen over de op til staande hervorming van de vennootschapsbelasting, hoe optimaliseren bij de Rulingdienst (gegeven door het hoofd van de Rulingdienst zelf), hoe nieuwe heffingen en taksen vermijden zoals bij de belasting op interne meerwaarden, enzovoort. En dat allemaal met expliciete goedkeuring van de minister.

Sinds het aantreden van de nieuwe minister van Financiën Van Overtveldt is de zaak eigenlijk geëxplodeerd.

Nu het parlement een werkgroep politieke vernieuwing heeft opgericht om de deontologie van Kamerleden onder de loep te nemen, is er een momentum om meteen de deontologische code voor ambtenaren uit te breiden naar kabinetsmedewerkers en zo nodig te verstrengen. Daarbij moeten onverenigbaarheden worden geformuleerd voor ambtenaren en kabinetsmedewerkers, wanneer hun nevenactiviteiten verband houden met hun job en daardoor een belangenconflict veroorzaken.

De bestaande deontologische commissie van het Federaal Parlement kan daarbij bevoegd gemaakt worden voor het toezicht op de deontologische code. Op die manier kunnen kabinetsmedewerkers en ambtenaren tot de orde geroepen worden wanneer, zoals in het geval van Practicali, de banden tussen beleid en privé al te zeer verstrengeld raken.

Partner Content