Jan Jambon (N-VA) ontkent crisis binnen Vlaamse regering, maar roept op tot ‘staatsmanszin’

Jan Jambon (N-VA) vandaag in het parlement. © Belga

Vlaams minister-president Jan Jambon heeft in het Vlaams Parlement gezegd dat zijn regering de vaste wil heeft om de komende dagen een ‘goed en evenwichtig’ akkoord te bereiken in het stikstofdossier. De Vlaamse regeringsleider geeft toe dat hij graag met een akkoord naar het parlement was gekomen, maar dat er nog wat ‘harde noten’ zijn om te kraken.

‘Ik ben ontgoocheld maar vastberaden’, zo begon Jambon in zijn verdediging van het uitblijven van een stikstofakkoord. Volgens Jambon heeft zijn regering de voorbije weken en ook afgelopen nacht ‘kei hard’ gewerkt. ‘Er zijn veel knelpunten weggewerkt, maar er zijn nog harde noten om te kraken. Daar zijn we vooralsnog niet in geslaagd’.

Volgens Jambon had hij voor het krokusverlof gezegd dat hij in de week na het krokusreces een akkoord wilde sluiten. ‘De week is halfweg. De rest van de week gaan we gebruiken om het akkoord te sluiten’, klonk het. Volgens Jambon is er tussen de partijen ‘in het volste respect’ met elkaar gepraat, maar moet er alles aan gedaan worden om een vergunningsstop te vermijden. ‘Want die zou nefast zijn voor de landbouw, de industrie en de Vlaamse economie’.

Voor zijn verklaring in het parlement had Jambon in de wandelgangen een oproep gedaan aan de Vlaamse coalitiepartners tot ‘staatsmanszin’ om tot een akkoord te komen in dit dossier, dat hij als ‘het moeilijkste dossier van de Vlaamse regering’ bestempelt. Toch wil Jambon niet spreken van een crisis. ‘Dit is geen crisis, maar een moeilijk dossier dat we moeten oplossen’, aldus Jambon.

De minister-president kreeg ook de vraag of het geen blamage was dat hij na de uitgestelde Septemberverklaring opnieuw met lege handen naar het parlement moest. ‘Dit gaat niet over mijn persoon. Dat is niet belangrijk. Dit gaat over het vermijden van een vergunningsstop’.

Jambon door het stof in parlement

Na een marathonvergadering van meer dan 16 uur gingen de ministers van de Vlaamse regering woensdagochtend uiteen zonder akkoord. Minister-president Jan Jambon moest zonder akkoord naar het parlement. Na de uitgestelde Septemberverklaring opnieuw een pijnlijk moment voor de Vlaamse regeringsleider.

De oppositie was – zoals verwacht kon worden – niet mals voor Jambon en co. ‘Rien ne va plus’, zei Groen-fractieleider Björn Rzoska. ‘Zelden werd de onmacht van een regeringsleider zo pijnlijk duidelijk. Het gebrek aan leiderschap en amateurisme staan haaks op de uitdagingen en bezorgdheden die leven in de samenleving’, aldus Rzoska.

Volgens Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens ‘sukkelt de Vlaamse regering van crisis naar crisis’ en snakt de minister-president naar het einde van deze legislatuur. ‘Het lijkt erop dat deze regering de facto in lopende zaken gaat voor de komende maanden’, meendt de Vlaams Belang-fractieleider. Het beleid van de door de N-VA-geleid Vlaamse regering is volgens Janssens ‘de grootste antireclame voor meer Vlaamse zelfstandigheid’.

Volgens Vooruit-parlementslid Bruno Tobback is ‘gesukkel’ de grootste constante geworden in het beleid van de Vlaamse regering. ‘Er zit niets meer in de tank van deze regering’, zei hij.

Ook PVDA-fractieleider Jos D’Haese haalde stevig uit naar Jambon en zijn regering. ‘Er was ons Sterke Jan beloofd, we hebben slappe kost gekregen’, klonk het. ‘Na een totaal geblokkeerde federale Vivaldi-regering hebben we ook een totaal geblokkeerde Vlaamse regering. Twee regeringen in permanente crisis’, dixit D’Haese.

Vanop de rest van de regeringsbanken bleef het grotendeels stil. Alleen minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) erkende dat er nog twee zaken (meer bepaald de saldering en de gelijkschakeling van de vergunningsregels voor landbouw en industrie) op tafel liggen die voor zijn partij belangrijk zijn. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA)  van haar kant wilde niet ingaan op wat er op tafel ligt ‘om een akkoord niet onmogelijk te maken’. Viceminister-president Hilde Crevits vroeg het parlement ‘een kans om het werk de komende dagen verder te zetten’. ‘ We zullen alles op alles zetten om dit dossier tot een goed einde te brengen’, besloot Crevits.

Open brief veehouders

Een groep veehouders, ondersteund door advocaat Walter Van Steenbrugge, heeft een open brief geschreven naar de leden van het Vlaams Parlement. Daarin roepen ze op om het stikstofdecreet niet goed te keuren. Ze verwijzen daarvoor naar een wetenschappelijk rapport met vijf pijnpunten in de stikstofaanpak van de Vlaamse regering.

De brief is een intiatief van de vzw Verenigde Veehouders. Die vzw zegt de steun te hebben van vier andere boerenverenigingen: Boerensjaal, Boerenhart, FDF Belgium en Stuurgroep Vennengebied, samen goed voor in totaal 3.500 Vlaams boeren. De vzw dreigde er in het verleden al eerder mee om naar Grondwettelijk Hof te stappen tegen het stikstofdecreet en heeft nu dus ook een open brief geschreven naar het Vlaams Parlement. 

In die brief dringen de veehouders bij de leden van het Vlaams Parlement aan om geen ontwerp van stikstofdecreet goed te keuren als dat nog wetenschappelijke en juridische gebreken vertoont. Voor die gebreken verwijzen ze naar een rapport van onafhankelijke wetenschappers.

Dat rapport legt volgens hen vijf pijnpunten bloot in het stikstofplan dat de Vlaamse regering goedkeurde in februari 2022  Die pijnpunten zijn volgens de wetenschappers onder meer dat het onderscheid tussen stikstof afkomstig van de landbouw en stikstof afkomstig van de industrie niet kan worden gehandhaafd. Ze dragen ook naar voren dat het rapport dat de Vlaamse regering gebruikt voor de modelberekening van de totale stikstofneerslag onhoudbaar is. En ze zijn van oordeel dat het stikstofplan geen rekening houdt met mogelijke alternatieven. 

Partner Content