Veel vragen in de Kamer over ‘pauzeknop’ van De Croo: ‘Tijdens een dringende reanimatie heb je geen pauze nodig’

Alexander De Croo © Belga Images

De premier kreeg tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer liefst dertien vragen over zijn pleidooi om de pauzeknop in te drukken op het vlak van de natuurherstelwet.

Premier Alexander De Croo staat voluit achter Fit for 55, het Europese plan om de uitstoot van broeikasgassen fors terug te dringen, maar vreest dat de goodwill bij de industrie en de burger om daar aan mee te werken, zal uitdoven indien daar nog andere plannen bovenop komen. Die uitspraak leidde tot onbegrip bij de groene en socialistische regeringspartners. ‘Wat heeft u bezield die wet met de grond gelijk te maken? Om het klimaat te redden, heb je meer natuur nodig’, zei Wouter De Vriendt (Groen). ‘De Europese natuur staat er slecht voor, de Vlaamse nog slechter. Tijdens een dringende reanimatie heb je geen pauze nodig.’ ‘Als het bos in brand staat, dan vraag je de brandweer niet het blussen te pauzeren’, stelde ook Melissa Hanus (PS).

Lees verder onder de opinie.

In zijn antwoord nam de premier het woord “pauzeknop” niet opnieuw in de mond, maar herhaalde hij wel zijn waarschuwing dat het ene initiatief het andere niet in de weg mag staan. ‘We zijn het eens over het principe, maar over een aantal zaken moeten we goed weten wat de impact zal zijn en we moeten ook nagaan hoe we ons als dichtbevolkt land gaan organiseren’, aldus De Croo. Die merkte op dat er in Frankrijk en de Scandinavische landen ook vragen rijzen over de natuurherstelwet. ‘Dat zijn geen landen van klimaatontkenners.’

Hij beloofde dat ons land een voortrekker zal zijn in de strijd voor het klimaat. ‘Wij zijn geen wegkijkers, wij zullen leiders zijn’, aldus de premier. ‘Ik ben optimist’ om Europa volledig klimaatneutraal te maken tegen 2050. Maar daarvoor zullen we ‘goed naar elkaar moeten luisteren’ en ‘niet kamperen op ons gelijk’.

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang waren niet onder de indruk. Peter De Roover (N-VA) vroeg de premier of hij leider of lijder is. ‘Leidt u deze regering of ondergaat u ze?’ Barbara Pas (Vlaams Belang) richtte zich tot de groene fractie: ‘Doe iets nuttig en trek de stekker eruit.’

Maar ook Groen reageerde weinig enthousiast op het antwoord van de premier. ‘Natuurlijk zijn er vragen over de tekst, dat is altijd zo. Maar was er een akkoord over een pauze binnen de regering? Neen. Ik ben blij dat u het verschil hebt getoond tussen liberalen en groenen.’

De discussie binnen de meerderheid wordt donderdagavond voortgezet binnen het kernkabinet. Vicepremier Petra De Sutter (Groen) antwoordde even later op een vraag van Anneleen Van Bossuyt (N-VA) dat de pauzeknop ‘niet aan de orde is’ voor de groenen. ‘We moeten net versnellen. Nu pauzeren is de factuur doorschuiven naar de volgende generaties.’

Partner Content