Met nieuwe selectiecommissie moeten meer vrouwen in top ambtenarij belanden

Petra De Sutter op 17 mei 2022. © Belga

Sollicitanten voor een topbaan bij de overheid zullen voortaan geselecteerd worden door een selectiecommissie die voor de helft uit vrouwen bestaat.

Het gaat om een maatregel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) om het aantal vrouwen binnen de ambtenarij op te krikken. De mandaten worden daarnaast ingeperkt tot maximum twaalf jaar.

Anno 2022 is amper 28 procent van de 183 federale topambtenaren een vrouw, blijkt uit de meest recente cijfers. Dat is een stijging tegenover 2020, toen het er maar 22 procent waren. Maar volgens federaal minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter is er nog ruimte voor verbetering, zeker gezien meer dan de helft van alle werknemers van de federale overheid vrouwen zijn. Ze werkte daarom twee maatregelen uit, die recent groen licht kregen van de ministerraad.

Op voorstel van de Groen-vicepremier zullen de selectiecommissies die de sollicitanten voor federale topjobs beoordelen, in de toekomst voor de helft uit vrouwen bestaan. Sinds vorig jaar mogen die jury’s voor maximaal twee derde uit leden van hetzelfde geslacht bestaan, maar volgens De Sutter gaat het proces richting evenwicht toch nog te traag vooruit omdat er zich bij de selectie allerhande onbewuste processen afspelen waardoor er toch nog vaak wordt gekozen voor iemand die op de leden van de jury lijkt. 

Daarnaast wordt de maximale termijn van federale topambtenaren beperkt tot twaalf jaar, omdat het mandaat van zes jaar maar één keer meer kan worden verlengd. Zo krijgen vrouwen sneller de kans om te solliciteren voor een topfunctie. Wie op dit moment al langer in functie is, kan wel op post blijven, op voorwaarde dat hij of zij een positieve evaluatie krijgt. Het gaat om een tiental mensen.

Partner Content