In de eerste week van september komt de parlementaire machine weer stilaan op gang. N-VA-fractieleider Peter De Roover heeft niet gewacht tot het einde van het politieke reces om van zich te laten horen. De vlaggenkwestie tijdens Pukkelpop plaatste hem meteen op de voorgrond van een heftige discussie. Daarna was hij vernietigend voor de voordracht van Didier Reynders (MR) als Eurocommissaris, die zonder goedkeuring van het parlement gebeurde. Die kritiek contrasteerde met de boodschap van de regering-Michel, die erop wees dat ze contact had opgenomen met N-VA-voorzitter Bart De Wever.
...