Een veelbesproken Pano-reportage waarin een reporter als vrijwilliger undercover ging, toonde schrijnende toestanden in commerciële woonzorgcentra. Leveren winstgedreven woonzorgcentra daadwerkelijk slechte kwaliteit omdat ze besparen op de zorg? Het weekblad Tertio zocht het uit en publiceert zijn bevindingen woensdag in een uitgebreid dossier.

Véronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder van VLOZO (Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk), die zowat een kwart van de Vlaamse woonzorgcentra verdedigt, nuanceert alvast de kritiek: 'De Pano-uitzending wees eenzijdig de commerciële rusthuizen met de vinger voor een tekort aan zorgpersoneel, maar dat is niet terecht. Bijna alle woonzorgcentra's kampen met die problematiek', aldus De Schaepmeester in Tertio.

Aandacht voor wonen en leven

De Schaepmeester pleit ervoor om met de hele sector gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Daarbij moet de aandacht vooral gaan naar hoe de kwaliteit van leven in de dagbesteding en in de persoonlijke omgang met medebewoners en verzorgenden verhoogd kan worden. 'Ik denk dat we als sector echt anders naar ouderenzorg moeten kijken. Vandaar ons pleidooi bij minister Jo Vandeurzen (CD&V) om voor de personeelsnormen af te stappen van een voornamelijk medisch gericht model en meer aandacht te hebben voor wonen en leven.'

Dat aspect van de ouderenzorg is net de sterkte van de commerciële ouderenzorg, vindt De Schaepmeester. Volgens de gedelegeerd bestuurder gaan commerciële woonzorgcentra fundamenteel anders te werk dan hun collega's in de openbare en non-profit woonzorgcentra. 'Wij denken anders en stellen de vraag hoe we meer service kunnen bieden aan onze bewoners. Hoe woonden zij voorheen thuis? Wat vinden zij belangrijk en hoe kunnen we dat doortrekken in het dagelijkse leven in het woonzorgcentrum? Dat is eigen aan onze achtergrond als ondernemers in een servicemaatschappij.'

'Het huidige tekort aan middelen verplicht de sector flexibel en innovatief te zijn. Als de overheid dat ook is, kunnen de middelen zeker gevonden worden.'

Véronique De Schaepmeester

Vermaatschappelijking van de zorg

Dat er met de zorg voor kwetsbare ouderen winst gemaakt wordt, vindt De Schaepmeester absoluut niet verkeerd. 'Uit de controles van de zorginspectie en sectorrapporten over de kwaliteitsindicatoren blijkt dat we dezelfde kwaliteit van zorg leveren als de publieke en non-profit voorzieningen. En we mogen niet blind zijn voor de realiteit dat onze ouderenzorg financieel zwaar weegt op de samenleving en dat de overheidsmiddelen ontoereikend zijn om onze ouderen kwaliteitsvol te kunnen omringen. Als het geld voor de gebouwen dan via investeerders komt, kan dat alleen toegejuicht worden. Het is een vorm van vermaatschappelijking van de zorg.'

Tot zo vraagt VLOZO ook meer overheidsgeld voor de hele sector. 'Het huidige tekort aan middelen verplicht de sector flexibel en innovatief te zijn. Als de overheid dat ook is, kunnen de middelen zeker gevonden worden. De eerste vraag is of het beleid wel de juiste prioriteiten stelt. Voor een antwoord op die vraag is overleg met de hele sector vereist en moet er voldoende politieke moed getoond worden om in de begroting effectief ruimte te maken voor extra financiering. Die politieke wil is cruciaal.'

Lees het volledige dossier over commerciële rusthuizen deze week in Tertio

Een veelbesproken Pano-reportage waarin een reporter als vrijwilliger undercover ging, toonde schrijnende toestanden in commerciële woonzorgcentra. Leveren winstgedreven woonzorgcentra daadwerkelijk slechte kwaliteit omdat ze besparen op de zorg? Het weekblad Tertio zocht het uit en publiceert zijn bevindingen woensdag in een uitgebreid dossier.Véronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder van VLOZO (Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk), die zowat een kwart van de Vlaamse woonzorgcentra verdedigt, nuanceert alvast de kritiek: 'De Pano-uitzending wees eenzijdig de commerciële rusthuizen met de vinger voor een tekort aan zorgpersoneel, maar dat is niet terecht. Bijna alle woonzorgcentra's kampen met die problematiek', aldus De Schaepmeester in Tertio.De Schaepmeester pleit ervoor om met de hele sector gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Daarbij moet de aandacht vooral gaan naar hoe de kwaliteit van leven in de dagbesteding en in de persoonlijke omgang met medebewoners en verzorgenden verhoogd kan worden. 'Ik denk dat we als sector echt anders naar ouderenzorg moeten kijken. Vandaar ons pleidooi bij minister Jo Vandeurzen (CD&V) om voor de personeelsnormen af te stappen van een voornamelijk medisch gericht model en meer aandacht te hebben voor wonen en leven.'Dat aspect van de ouderenzorg is net de sterkte van de commerciële ouderenzorg, vindt De Schaepmeester. Volgens de gedelegeerd bestuurder gaan commerciële woonzorgcentra fundamenteel anders te werk dan hun collega's in de openbare en non-profit woonzorgcentra. 'Wij denken anders en stellen de vraag hoe we meer service kunnen bieden aan onze bewoners. Hoe woonden zij voorheen thuis? Wat vinden zij belangrijk en hoe kunnen we dat doortrekken in het dagelijkse leven in het woonzorgcentrum? Dat is eigen aan onze achtergrond als ondernemers in een servicemaatschappij.'Dat er met de zorg voor kwetsbare ouderen winst gemaakt wordt, vindt De Schaepmeester absoluut niet verkeerd. 'Uit de controles van de zorginspectie en sectorrapporten over de kwaliteitsindicatoren blijkt dat we dezelfde kwaliteit van zorg leveren als de publieke en non-profit voorzieningen. En we mogen niet blind zijn voor de realiteit dat onze ouderenzorg financieel zwaar weegt op de samenleving en dat de overheidsmiddelen ontoereikend zijn om onze ouderen kwaliteitsvol te kunnen omringen. Als het geld voor de gebouwen dan via investeerders komt, kan dat alleen toegejuicht worden. Het is een vorm van vermaatschappelijking van de zorg.'Tot zo vraagt VLOZO ook meer overheidsgeld voor de hele sector. 'Het huidige tekort aan middelen verplicht de sector flexibel en innovatief te zijn. Als de overheid dat ook is, kunnen de middelen zeker gevonden worden. De eerste vraag is of het beleid wel de juiste prioriteiten stelt. Voor een antwoord op die vraag is overleg met de hele sector vereist en moet er voldoende politieke moed getoond worden om in de begroting effectief ruimte te maken voor extra financiering. Die politieke wil is cruciaal.'