In 2012 ging het om 521 jongeren, vorig schooljaar om 405. Dat schrijft Het Nieuwsblad dinsdag.

Kinderen die fysiek en mentaal zwaar beperkt zijn of kinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen kunnen een attest krijgen dat hen vrijstelt van de leerplicht, waardoor ze geen enkele vorm van onderwijs krijgen. Maar die regeling wordt steeds minder vaak toegepast.

Uit cijfers van het departement onderwijs blijkt dat het nu nog om 405 kinderen gaat. 'We slagen er veel meer in om het recht op onderwijs voor die kinderen te laten primeren', zegt Inge van Trimpont, directeur van de permanente ondersteuningscel van de centra voor leerlingenbegeleiding in het gemeenschapsonderwijs (GO!). 'Vroeger sloten we kinderen al uit van het onderwijs voor ze 2,5 jaar waren. Nog voor we helemaal zicht hadden op waartoe ze in staat zijn. Dat was eigenlijk een schending van hun grondrechten.'

Volgens de onderwijsinspectie krijgen die kinderen nu vaker permanent onderwijs aan huis. Vorig schooljaar ging het om 158 kinderen, tegenover 72 in 2014. Dat betekent dat een leerkracht uit het buitengewoon onderwijs naar de instelling gaat om vier uur per week les te geven. 'De multifunctionele centra waar die kinderen verblijven, stimuleren ouders om onderwijs aan huis aan te vragen in plaats van een vrijstelling', zegt Vlaams minister van

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). 'Dat kan ik alleen maar toejuichen.' Sommige directeurs maakt zich wel zorgen. 'Een aantal kinderen dat vroeger een vrijstelling kreeg, komt nu ook in onze klassen terecht', zegt Paul Deprost, directeur van School aan de Waterkant, een middelbare school voor buitengewoon onderwijs in Gent. 'Zonder dat we daar extra omkadering voor krijgen.'

In 2012 ging het om 521 jongeren, vorig schooljaar om 405. Dat schrijft Het Nieuwsblad dinsdag.Kinderen die fysiek en mentaal zwaar beperkt zijn of kinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen kunnen een attest krijgen dat hen vrijstelt van de leerplicht, waardoor ze geen enkele vorm van onderwijs krijgen. Maar die regeling wordt steeds minder vaak toegepast. Uit cijfers van het departement onderwijs blijkt dat het nu nog om 405 kinderen gaat. 'We slagen er veel meer in om het recht op onderwijs voor die kinderen te laten primeren', zegt Inge van Trimpont, directeur van de permanente ondersteuningscel van de centra voor leerlingenbegeleiding in het gemeenschapsonderwijs (GO!). 'Vroeger sloten we kinderen al uit van het onderwijs voor ze 2,5 jaar waren. Nog voor we helemaal zicht hadden op waartoe ze in staat zijn. Dat was eigenlijk een schending van hun grondrechten.' Volgens de onderwijsinspectie krijgen die kinderen nu vaker permanent onderwijs aan huis. Vorig schooljaar ging het om 158 kinderen, tegenover 72 in 2014. Dat betekent dat een leerkracht uit het buitengewoon onderwijs naar de instelling gaat om vier uur per week les te geven. 'De multifunctionele centra waar die kinderen verblijven, stimuleren ouders om onderwijs aan huis aan te vragen in plaats van een vrijstelling', zegt Vlaams minister van Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). 'Dat kan ik alleen maar toejuichen.' Sommige directeurs maakt zich wel zorgen. 'Een aantal kinderen dat vroeger een vrijstelling kreeg, komt nu ook in onze klassen terecht', zegt Paul Deprost, directeur van School aan de Waterkant, een middelbare school voor buitengewoon onderwijs in Gent. 'Zonder dat we daar extra omkadering voor krijgen.'