Lijnen heeft in haar voorstel ook voorzien hoe die publicatie moet gebeuren. 'Bedrijven kunnen dit opnemen in hun sociale balans.' In die balans - een onderdeel van de jaarrekening - moeten grotere bedrijven nu al informatie bekendmaken over hun personeelsbestand en hun personeelskosten.

De Open VLD-politica haalt de mosterd voor haar voorstel in het Verenigd Koninkrijk. 'Maar dit wetsvoorstel sluit ook aan bij de hoorzittingen van het Adviescomité Maatschappelijke Emancipatie van de Kamer, waarin alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn en waar ik ook inzit. Daar hebben we het gehad over gender en tewerkstelling.'

De verplichting die Lijnen wil invoeren geldt voor bedrijven met meer dan honderd werknemers. 'Maar niet alleen privébedrijven, ook overheidsinstellingen en alles wat geld krijgt van de overheid moet die cijfers bekendmaken. Dus ook ziekenhuizen en rusthuizen.'

Lijnen heeft in haar voorstel ook voorzien hoe die publicatie moet gebeuren. 'Bedrijven kunnen dit opnemen in hun sociale balans.' In die balans - een onderdeel van de jaarrekening - moeten grotere bedrijven nu al informatie bekendmaken over hun personeelsbestand en hun personeelskosten. De Open VLD-politica haalt de mosterd voor haar voorstel in het Verenigd Koninkrijk. 'Maar dit wetsvoorstel sluit ook aan bij de hoorzittingen van het Adviescomité Maatschappelijke Emancipatie van de Kamer, waarin alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn en waar ik ook inzit. Daar hebben we het gehad over gender en tewerkstelling.' De verplichting die Lijnen wil invoeren geldt voor bedrijven met meer dan honderd werknemers. 'Maar niet alleen privébedrijven, ook overheidsinstellingen en alles wat geld krijgt van de overheid moet die cijfers bekendmaken. Dus ook ziekenhuizen en rusthuizen.'